Ga direct naar inhoud
Nieuws

Onderhoud aan De Liskes en Pastoorsweijer

15 november 2023 | Yvonne van Moll

In voorgaande jaren zijn de cultuurhistorische visvijvers van De Liskes en de Pastoorsweijer in oude luister hersteld. Om de vijvers in goede conditie te houden, krijgen ze jaarlijks een onderhoudsbeurt. Het maaien gebeurd op een specifieke manier en met speciale maaiboot zodat er voor tal van water- en moerasvogels een plaats is.

Liskes

Maaien, vegen en nog meer maaien

De watergangen rond de vijvers worden geveegd, of anders gezegd, de begroeiing uit de sloot wordt gemaaid zodat er een goede doorstroming van het water plaats kan vinden. De dijken en taluds maaien we om stevigheid van de dijken te behouden en te voorkomen dat ze overgroeit raken met bijvoorbeeld bomen.

De meest bijzondere klus is het maaien in de vijvers. Een speciale maaiboot haalt riet en lisdodde weg uit de vijvers. Dat is nodig om het water voldoende open te houden en tevens afwisseling te creëren. Er worden bijvoorbeeld eilandjes gemaakt van oud of juist jong riet en er blijft ruimte voor lisdodde. Die afwisseling maakt dat de vijvers een ideale leefomgeving zijn voor tal van riet- en moerasvogels, zoals de woudaap, blauwborst en kleine karekiet.

Blauwborst

Kleurrijke verschijning bij de vijvers; de blauwborst

Leeglaten en vullen

Nog niet alle stuwen en afdichtingen in de vijvers werken optimaal. Daarom wordt deze winter nog eenmaal al het water uit de vijvers gelaten om kleine lekken te dichten en afdichting van de stuwen te verbeteren. Na afloop van de werkzaamheden worden de vijvers weer gevuld met water uit de Beekloop en de regen die valt. Dan liggen de vijvers er weer op en top bij voor aanvang van het nieuwe broedseizoen.

maaiboot liskes

Maaiboot aan het werk op De Liskes

Boswachter communicatie en beleven Yvonne van Moll
Yvonne van Moll