Ga direct naar inhoud
Nieuws

Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceert rapport ongeval trekpont

03 april 2024 | Simone Prinsen

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft vandaag een rapport gepubliceerd over het veilig gebruik van trekponten. Dit naar aanleiding van het ongeval met een trekpontje in natuurgebied Beningerslikken. Het pontje sloeg op zaterdag 25 februari 2023 om en daarbij raakten twee mensen zwaargewond. Natuurmonumenten is eigenaar en beheerder van het natuurgebied en het trekpontje. Een aantal dagen na het voorval is de pont geborgen en onderworpen aan een technisch onderzoek door de Onderzoeksraad. Uit het onderzoek is gebleken dat het pontje door te grote overbelasting zijn stabiliteit verloor. Een van de conclusies van de Onderzoeksraad is dat een duidelijke uitleg bij trekponten noodzakelijk is voor veilig gebruik.

trekpontje Beningerslikken

Voor veilig gebruik moet volgens de Onderzoeksraad bij elke trekpont duidelijk aangegeven worden wat het aantal mensen en gewicht is dat veilig op een trekpont kan. Om te voorkomen dat er toch meer mensen de pont op gaan zou het ontwerp en de maat van trekponten zo goed mogelijk moeten aansluiten bij de maximale toegestane belasting ervan. Beheerders van trekponten moeten  bovendien goed inzicht hebben in de conditie van de trekponten die zij beheren.

De overbelasting kon volgens de Onderzoeksraad ontstaan doordat het voor gebruikers van de pont niet duidelijk was wat de maximale toegestane belasting was. Er ontbrak een gebruikersinstructie ter plekke. Er bevonden zich 18 personen op het pontje terwijl er - volgens berekeningen van de Onderzoeksraad-  in het ontwerp slechts stabiliteit kan worden gegarandeerd voor 5 personen.  Er zijn geen technische gebreken geconstateerd. De Onderzoeksraad stelt wel dat de stabiliteit van de trekpont tijdens het voorval al verslechterd was in vergelijking met het ontwerp.

Ralf Joosse, gebiedsmanager Zuid-Hollandse Eilanden: “Het trekpontje sloeg om toen een groep vrijwilligers van de KNNV Hollandse Delta het water over wilde steken voor een jaarlijkse opruimactie in het natuurgebied. Het ongeval heeft een diepe indruk achtergelaten bij alle betrokkenen, uiteraard vooral bij de groep vrijwilligers. Tot op de dag van vandaag hebben we over het voorval goed contact met KNNV Hollandse Delta. De kreek in de Beningerslikken kan al ruim een jaar niet meer worden overgestoken. Er komt op deze locatie geen trekpont meer. We onderzoeken op welke alternatieve manieren we weer een rondwandeling kunnen realiseren.”

Pim van der Feltz, algemeen directeur Natuurmonumenten: “We betreuren het enorm dat dit ongeval is gebeurd en de impact die dit heeft gehad op de betrokkenen. Na het ongeval zijn we direct een intern onderzoek gestart naar trekponten in ons beheer en hebben een actieplan gemaakt. De bevindingen in het rapport van de Onderzoeksraad bevestigen dat we het afgelopen jaar al goede stappen hebben gezet om soortgelijke ongevallen in de toekomst te voorkomen. Zo is er voor alle  trekponten die Natuurmonumenten beheert een inspectie- en onderhoudsplan vastgesteld en worden er periodiek preventieve controles uitgevoerd. Ook is er een instructie gemaakt voor informatievoorziening aan gebruikers en plaatsen we duidelijke gebruiksinstructies op de locaties.  We vinden de veiligheid van bezoekers aan onze natuurgebieden belangrijk en doen er alles aan om een dergelijk ongeval in de toekomst te voorkomen.”

Meer informatie en het rapport

Simone Prinsen
Simone Prinsen