Ga direct naar inhoud
Nieuws

Wijziging toegang honden in de Kwade Hoek

18 maart 2020 | Chantal van Burg

Sinds 15 maart 2020 is er iets belangrijks veranderd voor wandelaars met honden op de Kwade Hoek. Het meest oostelijke deel is het hele jaar niet meer toegankelijk voor honden, ook niet aangelijnd. In het middendeel van de Kwade Hoek kun je nog wel wandelen met je aangelijnde hond.

bontbekplevier

Strandrecreatie enorm toegenomen

In heel ons land is de strandrecreatie afgelopen jaren enorm toegenomen. Niet alleen door badgasten, maar ook door het gebruik van strandsporten en wandelaars het hele jaar. Hierdoor is het leefgebied van vogels, die afhankelijk zijn van stranden, afgenomen. Enkele soorten vogels worden daardoor bedreigd.

Unieke locatie

Voor de wijziging is gekozen, omdat het gebied de Kwade Hoek een unieke plaats inneemt in Zuidwest Nederland. Het buitendijkse natuurgebied is van zeer grote waarde voor kustvogels. Het gaat aan de ene kant om kustvogels die er broeden, maar ook buiten de broedtijd maken doortrekkende en overwinterende vogels er gebruik van als rust- en voedselgebied. In beide gevallen gaat het om soorten die in hun bestaan- of (winter)voedselgebieden worden bedreigd, zoals de strand- en bontbekplevier als broedvogel. In de winter gaat het om soorten als sneeuwgors en strandleeuwerik.

Verstoring voorkomen

Voor deze kwetsbare vogels geldt dat verstoring absoluut ongewenst is. Daarom wordt de toegang met honden tot delen van de Kwade Hoek beperkt. Gelukkig zijn de meest westelijke delen van de Kwade Hoek, het strandje bij de buitenhaven Stellendam en andere kustgedeelten op Goeree-Overflakkee groot genoeg om daar wel loslopende honden toe te staan. Via een zeer uitgebreid net van informatieborden is op de Kwade Hoek duidelijk aangegeven om welke delen het gaat. Hieronder tref je een kaartje aan met de aangepaste regels die in delen van het gebied gelden.

Nieuwe regels hondenbeleid Kwade Hoek 2020
Chantal van Burg
Chantal van Burg

Boswachter Communicatie en beleven