Ga direct naar inhoud
Nieuws

Duivelshof beste paddenstoelenberm van Overijssel

14 oktober 2021 | Simone Damhof

Uit onderzoek blijkt dat we aan de Duivelshofbosweg de beste bermen hebben voor paddenstoelen van Overijssel. En dat zien we als een kroon op ons werk.

vliegenzwam stefan mewe

Soortenbeleid provincie Overijssel

Ecologisch adviesbureau Van Tweel voerde een onderzoek uit voor de provincie Overijssel. Om het soortenbeleid in Overijssel vorm te geven en gerichte maatregelen te kunnen treffen, is een lijst van aandachtsoorten vastgesteld. Op deze lijst staat ook een aantal paddenstoelen die in bermen groeien.

De provincie weet niet goed hoe de verspreiding van deze soorten op dit moment is. Er werd daarom onderzocht welk beheer we moeten gaan toepassen om populaties te behouden of liever nog, om populaties te laten groeien.

Bossen en bermen

Stikstofneerslag, verzuring, vermesting en verdroging zorgen ervoor dat de strooisellaag dikker wordt en de bosbodemlaag verandert. Karakteristieke paddenstoelensoorten in bossen en natuurlijke graslanden komen daardoor minder voor. Ook kruiden verdwijnen en grassen, bramen en brandnetels nemen toe.

In Overijssel werden 249 bermen aangewezen als ‘mycologisch’ waardevol. De Duivelshofbosweg bij Losser  is daarvan de meest waardevolle berm in Overijssel. Met dank aan de boswachters en de vrijwilligers natuurbeheer en monitoring. Hopen dat we deze 'titel' in de toekomst kunnen houden. We gaan ons best doen!

Simone Damhof
Simone Damhof