Ga direct naar inhoud

‘t Hengeler op landgoed Eerde

Boerderij 't Hengeler ligt in het kleinschalige kampenlandschap van het Achterbroek. Waarschijnlijk is het een van de oudste erven op landgoed Eerde. Erf Hengeler komt in de 14e eeuw al in oorkonden voor.

‘t Hengeler op landgoed Eerde

Eerder Achterbroek, Eerde, Salland, Overijssel, Nederland, Europa

Fotograaf: Andries de la Lande Cremer

Boerderij 't Hengeler ligt in het kleinschalige kampenlandschap van het Achterbroek. 'Broek' betekent moerassig land of drasland. Kenmerkend is de afwisseling tussen:

  • akkers op de kampen (een kamp is een door één boer bewerkte es of akker)
  • de graslanden
  • de beek
  • de boerderijen met boerenerven
Hoeve t Hengeler

Overal staan houtwallen en bomenrijen op perceelsscheidingen. Op hogere zandopduikingen bij de beek staan de boerderijen en liggen de kampen. Belangrijke gewassen waren hier rogge, haver en later aardappels. Op de nattere gronden langs de beek werd het vee geweid en lagen de hooilanden.

Schaapskooi

De huidige boerderij 't Hengeler is gebouwd in het begin van de 19e eeuw. Hij is van het hallenhuistype en heeft een rieten dak en onderschoer. Vlak bij de boerderij staat een voormalige schaapskooi. De schapen graasden overdag op de heidevelden van het Eerder Broek.

Veldovensteen

In de achtergevel zit een met leem ingemetselde veldovensteen. De veldovensteen is gebakken in een veldoven, en dateert uit de 18e of eerste helft 19e eeuw.

  • Bouwjaar: Begin 19e eeuw
  • Architect: Streekeigen bouwstijl
  • Status: Rijksmonument