Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan

‘t Hengeler op landgoed Eerde

Boerderij 't Hengeler ligt in het kleinschalige kampenlandschap van het Achterbroek. Waarschijnlijk is het een van de oudste erven op landgoed Eerde. Erf Hengeler komt in de 14e eeuw al in oorkonden voor.

Eerderachterbroek, Eerder Achterbroek, Eerde, Salland, Overijssel, Nederland, EuropaFotograaf: Andries de la Lande Cremer

Boerderij 't Hengeler ligt in het kleinschalige kampenlandschap van het Achterbroek. 'Broek' betekent moerassig land of drasland. Kenmerkend is de afwisseling tussen:

  • akkers op de kampen (een kamp is een door één boer bewerkte es of akker)
  • de graslanden
  • de beek
  • de boerderijen met boerenerven

Overal staan houtwallen en bomenrijen op perceelsscheidingen. Op hogere zandopduikingen bij de beek staan de boerderijen en liggen de kampen. Belangrijke gewassen waren hier rogge, haver en later aardappels. Op de nattere gronden langs de beek werd het vee geweid en lagen de hooilanden.

Schaapskooi

De huidige boerderij 't Hengeler is gebouwd in het begin van de 19e eeuw. Hij is van het hallenhuistype en heeft een rieten dak en onderschoer. Vlak bij de boerderij staat een voormalige schaapskooi. De schapen graasden overdag op de heidevelden van het Eerder Broek.

Veldovensteen

In de achtergevel zit een met leem ingemetselde veldovensteen. De veldovensteen is gebakken in een veldoven, en dateert uit de 18e of eerste helft 19e eeuw.

  • Bouwjaar: Begin 19e eeuw
  • Architect: Streekeigen bouwstijl
  • Status: Rijksmonument