Ga direct naar inhoud
Nieuws

Rivierhout in de oude Maasarm

04 september 2020 | Sander Verwoerd

Het onderwaterleven in de Maas is lastig te zien, terwijl het een grote rol speelt in de riviernatuur. Met de komst van rivierhout wordt het leven extra gestimuleerd!

Rivierhout in de Empelse Waard

Rijkswaterstaat brengt tegenwoordig waar dat kan dode bomen terug in en langs de Maas om het onderwaterleven een zetje in de goede richting te geven. In de Empelse Waard van Natuurmonumenten, bij ’s-Hertogenbosch plaatste aannemer Wetering 4 dode essen in de oude maasloop. De bomen liggen stevig vast aan betonnen platen om wegdrijven te voorkomen.

Dood hout zorgt voor nieuw leven

Rivierhout is een belangrijk element in een gezond waterecosysteem dat van nature thuishoort in de rivier. Het werkt als een soort rif waar het al snel wemelt van het leven. Op de ruwe schors van de stam vestigen zich allerlei ongewervelde waterbeestjes, zoals larven van muggen, haften en libellen. Vissen komen daarop af op zoek naar voedsel en ze kunnen schuilen tussen de wieren en mossen aan de takken. Bij de kluit slaat zand en ander sediment neer en ontstaan precies de plekjes die vissen nodig hebben om te paaien. De takken die boven water uitsteken zijn handige uitkijkposten voor visetende vogels.

Bij het plaatsen van de bomen in Empel, zagen we al een ijsvogeltje langsvliegen, ook die profiteert ervan!

Rivierhout in de Empelse Waard

Dode essen zorgen voor nieuw onderwaterleven

Veiligheid voorop

Voor de scheepvaartveiligheid en doorstroming bij hoogwater verdween dood hout in het verleden nagenoeg geheel uit onze rivieren. Nu wordt overal gewerkt aan het ecologisch herstel van rivieren, dus ook de Maas. Rijkswaterstaat staat daarvoor aan de lat en ziet er op toe dat het rivierhout wel goed vastgelegd wordt en alleen op plekken waar dat veilig kan. Zoals in nevengeulen die langs de Maas in de uiterwaarden worden aangelegd om riviergebonden planten en dieren weer een goed leefgebied te bieden.

Bemonstering

Onderzoekscollectief Maas in Beeld, dat is gespecialiseerd in riviernatuur, gaat de boomriffen in de Empelse Waard en Keent (waar meer dan 20 bomen werden neergelegd) over een paar jaar bemonsteren. Daarbij wordt vooral gekeken hoe de kleine waterdiertjes zich hebben ontwikkeld op en rond het dode hout onder water. Dit gebeurt met financiële steun van de Provincie Noord-Brabant. Om later goed te kunnen vaststellen wat het rivierhout heeft opgeleverd, is nu bij aanvang eerst een nulmeting uitgevoerd.

Sander Verwoerd
Sander Verwoerd