Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

Filenspolder

  Filenspolder - Natuurmonumenten

  Welkom in de Filenspolder

  Deskundigen meenden lange tijd dat dit weidevogelgebied met zijn 23 hectare te klein is om een levensvatbare weidevogelpopulatie in stand te houden. Tellingen bewijzen echter het tegendeel. De stabiele, zelfs stijgende trend bij de meeste soorten geeft aan dat de Filenspolder zeer geschikt is als kweekvijver voor weidevogels!

  Simon de Winter
  Simon de Winter

  Boswachter van dit gebied

  Meer over Filenspolder
  • Nieuws

  Over het gebied

  Weidevogels in de Filenspolder

  De Filenspolder ligt ten zuiden van Witmarsum. Op de kruidenrijke graslanden broeden weidevogels zoals kievit, grutto, tureluur en scholekster. Vooral de grutto en de kievit voelen zich thuis in deze polder: in 2017 broedden er maar liefst 51 paartjes grutto en 59 paartjes kievit! Ook de gele kwikstaart en een enkele zomertaling brengen hun jongen groot in de Filenspolder. Om de broedvogels niet te storen maait Natuurmonumenten de weilanden pas eind juni, nadat alle kuikens het gebied verlaten hebben. Na de eerste keer maaien grazen er koeien en schapen op de weilanden.

  Gele kwikstaart

  Gele Kwikstaart

  Bezoekersinformatie

  Bereikbaarheid

  Filenspolder

  Nieuws