Ga direct naar inhoud
Nieuws

Ze zijn er weer: weidevogels in de Filenspolder

01 mei 2019 | Hanneke Wijnja

Het is topdrukte in onze weidevogelgebieden! Er wordt door vele soorten (weide)vogels gebaltst en gebroed en de territoria worden vurig verdedigd. De eerste kuikens van de kievit zijn al uit hun ei gekropen. Het is zaak voor alle vogels hun broedsel te beschermen tegen bruine kiekendief of zwarte kraai die graag een eitje of kuikentje lusten. Mooie luchtacrobatiek en schijnaanvallen met luid alarmgeroep vullen het luchtruim boven de weilanden.

Grutto op de uitkijk

Weilanden vol eieren

In het kruidenrijke grasland gevuld met pinkster- en paardenbloemen liggen her en der verspreid in ondiepe kuiltjes de nesten van grutto, kievit en scholekster. Deze vogels vertrouwen op de gespikkelde, bruingroene schutkleur van hun eieren. De tureluur is iets bezorgder en verstopt zijn nest door er grashalmen overheen te vlechten. Als extra maatregel kiest de vogel vaak een plekje in de buurt van een kievitsnest, omdat die zo fel hun eieren verdedigen.

Komt dat zien!

Wil je zelf de duikvluchten van weidevogels bewonderen en naar hun verrassend veelzijdig repertoire luisteren? Er loopt een mooie fietsroute langs de weidevogelgebieden in de Greidhoeke, en de gebieden Skrok, Skrins en het Hegewiersterfjild beschikken over een vogelkijkhut van waaruit je de vogels kunt bespieden. Voor een optimale beleving is er de mogelijkheid deel te nemen aan een excursie naar de weidevogels van het Hegewiersterfjild en van Skrok en Skrins.

Jonge kievit

Kievitskuiken

Hanneke Wijnja
Hanneke Wijnja