Ga direct naar inhoud

Toekomstperspectief Fochteloërveen - Van autoweg naar veenboulevard

In 2018 is de recreatievisie voor het Fochteloërveen opgesteld. Met de visie willen Natuurmonumenten, de provincies Fryslân en Drenthe en de gemeenten Ooststellingwerf, Noordenveld en Midden Drenthe, het Recreatieschap en Staatsbosbeheer de beleving en bescherming van de natuur beter met elkaar in balans brengen: winst voor de natuur en voor de recreant. Vanaf 1 november 2023 start een pilot waarbij een deel van de weg dwars door het Fochteloërveen tijdelijk afgesloten wordt.

Weg door het Fochteloërveen

Binnen de visie is een zoneringsplan opgenomen, doelgroepen zijn in kaart gebracht en er is zoveel mogelijk rekening gehouden met wensen van betrokken partijen. Door middel van een ontwikkelagenda gaan we aan de slag om verbeteringen aan te brengen.

Enkele onderdelen van de ontwikkelagenda zijn het verbeteren van de mogelijkheden voor fietsers en wandelaars, het creëren van entrees met parkeergelegenheid en informatievoorziening, het maken van verbindingen met Appelscha, Assen en Veenhuizen en het aanbrengen van recreatieve voorzieningen.

Het omvormen van de Fochteloërveenweg tot een beleefroute voor wandelaars en fietsers is een van de speerpunten in de agenda. Deze beleefroute biedt de wandelaars en fietsers meer rust, vergroot de veiligheid en zorgt voor een intensere beleving van het gebied. Recreanten kunnen zo ongestoord van de flora, fauna en weidsheid van het gebied genieten. En tegelijkertijd komt er meer rust en ruimte voor de vogels en zal het veen zich beter kunnen ontwikkelen door de vernatting die dan mogelijk wordt. De komende jaren wordt deze Veenboulevard nader uitgewerkt.

De uitkomsten van de monitoring tijdens de pilot met de wegafsluiting zijn bepalend voor de verdere ontwikkeling rondom de weg in het kader van recreatie en natuurherstel.

Wegafsluiting  Fochteloërveen

Wegafsluiting Fochteloërveen

 

De afsluiting van de weg door het Fochteloërveen roept wellicht vragen op. Hieronder hebben we de veelgestelde vragen en antwoorden op een rijtje gezet.

Veelgestelde vragen over de wegafsluiting Fochteloërveen

Wegafsluiting Fochteloërveen

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Parkeerplaats Brunstingerplas