Ga direct naar inhoud
Nieuws

Recordaantal Kraanvogelkuikens in Fochteloërveen in 2023

29 september 2023 | Marjolein van der Elburg

Dit jaar heeft het Fochteloërveen een recordaantal van acht uitgevlogen kraanvogels bereikt, dankzij gunstige weersomstandigheden (veel regen) en zorgvuldige bescherming. Sinds 2001 zijn er in totaal 62 kuikens grootgebracht in dit gebied, dat bekend staat om zijn kraanvogels.

kraanvogel met kuiken

Na de vestiging in 2001 heeft de kraanvogel zich geleidelijk steeds verder verspreid over het Fochteloërveen en in een groter wordende cirkel om het gebied heen. In 2001 – 2007 waren er twee paren. In 2008 – 2013 ging het om drie tot vijf paren. In 2014 – 2022 groeide het aantal tot acht tot tien broedparen. Met tien broedparen in 2023 is sprake van een stabilisatie. Hoewel kraanvogels als grondbroeder afhankelijk zijn van veilige broedplaatsen en hoge waterstanden, brengen ze gemiddeld één jong groot, ondanks de veranderende omgeving en de aanwezigheid van zeearenden.

Ondanks dit succes blijven bedreigingen in de omgeving bestaan. De ontwikkelingen in en om het Fochteloërveen zijn steeds meer een beperkende factor voor flora en fauna in het hoogveen en de kraanvogel. Naast droogte, vermesting en klimaatverandering spelen meer knelpunten waardoor kraanvogels gedwongen worden hun foerageergebied te verlaten. Het behoud van aaneengesloten rust- en foerageergebieden is essentieel voor het voortbestaan van deze soort.

Vogelliefhebbers worden aangemoedigd om de kraanvogels te beschermen door in hun auto te blijven en de dieren met rust te laten. Kraanvogels komen vanzelf in je richting lopen. Loop jij naar de kraanvogels, dan zoeken ze dekking. Het investeren in infrastructuur voor zowel mens als dier is cruciaal om de groeiende kraanvogelpopulatie te ondersteunen.

Marjolein van der Elburg