Ga direct naar inhoud
Nieuws

Slangen Fochteloërveen doodgereden

25 september 2019

Afgelopen weekend was het voor de meeste mensen genieten van de warmte en zon. Voor de boswachters van het Fochtelooerveen was het echter een nachtmerrie. Er zijn er ruim 30 slangen in twee dagen tijd doodgereden op de Fochteloërveenweg. Slangen verplaatsen zich in deze tijd naar hun winterrustplek. Het Fochteloërveen is een uniek Natura2000 gebied waar zowel adders, ringslang als gladde slang voorkomen. Volgens de Europese richtlijnen van Natura2000 moeten deze specifieke diersoorten worden beschermd omdat hun leefgebied onder druk staat.

Slangen dood Fochteloerveenweg

De weg dwars door het Fochteloërveen is al langer een zorg. De weg doorsnijdt het leefgebieden van vele dieren. Niet alleen voor slangen, kikkers en padden, maar ook voor kraanvogels, reeën en dassen. Er zijn afgelopen jaar al meer dan 160 dode slangen langs en op de wegen van het Fochteloërveen gevonden. Op de Fochteloërveenweg vallen meer dan 70% van alle slachtoffers. De verkeersdrukte is sterk toegenomen omdat steeds meer mensen het Fochteloërveen willen beleven. Ook werd bijna dit voorjaar bijna een paar jonge kraanvogels overreden toen zij de weg over staken, dit kon gelukkig worden voorkomen door de weg tijdelijk af te sluiten.

In het verleden is er een faunascherm langs een groot deel van de weg aangelegd. Het faunascherm is een maatregel om verkeersslachtoffers op de weg (oorzaak) te beperken. De ervaring is dat het type scherm dat geplaatst is moeilijk te onderhouden is en niet optimaal werkt. Daarnaast duwen zware voertuigen zoals touringcars en grote landbouwmachines delen van de schermen om, wanneer zij op de weg en de berm in rijden.

Er moet een structurele oplossing komen voor de weg. Dit gaat over de infrastructuur in brede zin: parkeerplaatsen, toegangswegen, fiets- en wandelpaden etc. We zijn hiervoor in overleg met de wegeigenaar; gemeente Ooststellingwerf. Natura 2000 is de overkoepelende naam voor gebieden die worden beschermd vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Volgens deze Europese richtlijnen moeten lidstaten specifieke diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving (habitat) beschermen om de biodiversiteit te behouden.