Ga direct naar inhoud
Nieuws

Zorgen om rust in de natuur

04 mei 2021

Het broedseizoen is begonnen. Dit jaar is dat voor boswachters reden tot extra zorg. Want de grote drukte die we in natuurgebieden constateren sinds de pandemie, kan tijdens het broedseizoen voor problemen zorgen. Met een gezamenlijke actie vragen boswachters van LandschappenNL, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer bezoekers om rekening te houden met kwetsbare dieren in natuurgebieden.

Kraanvogel met kuiken

De coronacrisis zorgt voor een sterke toename aan bezoekers in de natuurgebieden. Mensen zijn massaal op zoek naar ontspanning en rust in de natuur en hoewel die groeiende waardering voor de Nederlandse natuur heel positief is, brengt het ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Het is van belang dat bezoekers beseffen dat ze in het voorjaar de kraamkamer van Moeder Natuur betreden.

Op kraamvisite

Wie op kraamvisite gaat, weet dat rust, hygiene en een beetje afstand belangrijk zijn voor een kersvers gezin. De kraamkamers van Moeder Natuur vragen om exact hetzelfde. Onder andere in het Fochteloërveen hangen daarom spandoeken met de tekst ‘welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur’.

Hiermee willen we bezoekers verwelkomen en tegelijkertijd wijzen op de kwetsbaarheid van de plek waar ze zijn. Het hele voorjaar zijn ze in feite op kraamvisite in de natuur, het leefgebied van vele broedende, parende en barende dieren en van nieuwe, groeiende planten. We willen iedereen dan ook vragen om respectvol met de kraamkamers om te gaan: blijf op de paden, honden aan de lijn, laat geen afval achter.

Natuur is open

De meeste wandelpaden zijn zo aangelegd dat er voldoende rustgebied overblijft waar wild zich kan terugtrekken en er tegelijkertijd genoeg ruimte overblijft voor wandelaars, fietsers en ruiters om van de natuur te genieten. Soms zijn afsluitingen of alternatieve routes noodzakelijk tijdens het broedseizoen.

De route door het Compagnonsveld is tijdens het broedseizoen niet toegankelijk, wel is er een alternatieve route aangegeven op de bebording.

Geniet van de natuur, maar betreed het thuis van de dieren en planten met respect. Het broedseizoen duurt van 15 maart tot 15 juli.