Ga direct naar inhoud
Nieuws

Geen nieuwe vaarverbinding, wel investeren in natuurbeleving

12 februari 2020 | Roos Kooiman

Natuurmonumenten is tegen een nieuwe vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums kanaal vanwege grote schade aan natuur, landschap, cultureel erfgoed en rust. We pleiten wel voor aantrekkelijke natuurgerichte recreatie passend bij de Vechtplassen.

Loenderveense Plas

Natuurmonumenten is tegen een nieuwe vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums kanaal. Dat maakt zij kenbaar in de zienswijze op het MER die vandaag aan de gemeente Wijdemeren is gestuurd. Alle onderzochte alternatieven voor een nieuwe vaarverbinding veroorzaken grote schade aan natuur, landschap, cultureel erfgoed, rust en recreatieve beleving. De economische meerwaarde van een nieuwe vaarverbinding wordt evenmin aangetoond volgens Natuurmonumenten. De zorgen die Natuurmonumenten al had rond de plannen voor de nieuwe vaarverbinding zijn met het MER niet weggenomen. Natuurmonumenten pleit er wel voor te investeren in aantrekkelijke natuurgerichte recreatie in het gebied, op een manier die beter past bij natuur, landschap en rust van de Vechtplassen. Deze mogelijkheden wil zij met de andere gebiedspartners en de omgeving verder verkennen.

Negatieve effecten op kwetsbare natuur

Natuurmonumenten is tegen een nieuwe vaarverbinding, omdat er verstoring optreedt van zeldzame broedvogels en de route waardevolle trilvenen en veenmosrietlanden aantast. Ook heeft een vaarverbinding negatieve effecten op de waterkwaliteit. De waterplanten en vogels van de Vuntus worden verstoord en er ontstaat schade aan waardevolle kranswiervegetaties in de Wijde Blik. Arjenne Bak, gebiedsmanager Vechtplassen van Natuurmonumenten: “En dat terwijl de Oostelijke Vechtplassen juist een waardevolle natuurparel in de Randstad is”. Ook betekent een nieuwe vaarverbinding het einde van de recreatieve zonering in het gebied. “Er is nu wat te kiezen voor de recreant. Gezellige drukte op de Loosdrechtse Plassen, rustiger vaarwater op de Vuntus en Wijde Blik of echte rust in de Kortenhoefse - en Ankeveense Plassen. Iedereen kan aan zijn trekken komen”.  Bij het maken van een nieuwe doorsteek naar het Hilversums kanaal, verdwijnt deze keuzemogelijkheid en gaan gebieden meer op elkaar lijken. “Dat zou eeuwig zonde zijn” aldus Arjenne Bak.

Natuurmonumenten heeft haar standpunt gebaseerd op het MER, haar eigen kennis van het gebied en de mening van de leden.

Economisch effect beperkt en onzeker

De MER geeft volgens Natuurmonumenten onvoldoende onderbouwing van de nut en noodzaak van een nieuwe vaarverbinding. Een vaarroute levert een zeer beperkte en onzekere economische bijdrage aan het gebied. Natuurmonumenten steunt als partner nog steeds het gebiedsakkoord. De organisatie gelooft dat met een integrale aanpak van het gebied zowel de natuur, economie, recreatie als de waterkwaliteit er beter van worden. Per saldo is het gebiedsakkoord beter voor de natuur en beter voor het Vechtplassengebied.

Steun van leden

Natuurmonumenten organiseerde onlangs twee ledenavonden over de nieuwe vaarroute. Een ruime meerderheid van de aanwezige leden wil géén nieuwe vaarverbinding in het gebied. De leden roemen de rust, natuurwaarde, ruimte en weidsheid van het gebied en maken zich zorgen over een nieuwe vaarroute. Zij vrezen dat dit ten koste gaat van natuur, landschap en rust. Vrijwel alle leden willen het gebied wel recreatief toegankelijk houden en pleiten voor investeringen in bijvoorbeeld het opknappen van de bestaande sluizen, horeca aan het water en het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Gemeente aan zet

De gemeente Wijdemeren beantwoordt komende tijd de ontvangen zienswijzen. De stuurgroep van het gebiedsakkoord geeft de gemeente advies. Daarna zal de gemeente een besluit nemen over de vaarverbinding.

Lees de zienswijze van Natuurmonumenten op het MER over de vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums kanaal.

Rooi Kooiman
Roos Kooiman

Persvoorlichter