Ga direct naar inhoud
Nieuws

Geen windmolens in Wijdemeren om landschap te ontzien

23 juni 2020 | Roos Kooiman

Het overgrote deel van de gemeente Wijdemeren bestaat uit Europees beschermde topnatuur. Het plassengebied in het hart van de Randstad is ook nog eens een landschappelijke oase van onschatbare waarde. Daar horen geen windmolens.

Ankeveense plassen

Begin deze maand besloot de gemeenteraad van Wijdemeren tot nader onderzoek naar mogelijkheden voor windenergie in de gemeente. Dat terwijl in de concept Regionale Energie Strategie (RES) geen opwek van windenergie voor Wijdemeren was opgenomen. Een keuze die weloverwogen en in samenspraak met betrokkenen is gemaakt. Natuurmonumenten ziet geen ruimte voor windturbines in de gemeente. Vogelwerkgroep Gooi en Omstreken en Vechtplassencommissie ondersteunt deze zorg. Het overgrote deel van Wijdemeren bestaat uit Europees beschermde topnatuur die ook onderdeel uitmaakt van het Natuur Netwerk Nederland. Het open plassengebied in het hart van de Randstad is een landschappelijke oase van onschatbare waarde. Daar horen geen windmolens.

Natuurmonumenten kon zich vinden in de concept RES op grondgebied van de gemeente Wijdemeren. Hierin was geen windenergie opgenomen. Uit de RES participatie-avonden in Wijdemeren en Weesp bleek er ook geen steun onder bewoners voor het scenario waarin plaatsing van windturbines en zonnevelden in het oude veenlandschap van de Oostelijke Vechtplassen mogelijk wordt gemaakt. Arjenne Bak, gebiedsmanager Vechtplassen van Natuurmonumenten: “Wij staan uiteraard achter het opwekken van duurzame energie, maar wel op de juiste plek. Je plaatst toch geen windmolens in de natuur terwijl er plekken langs bestaande infrastructuur, op industrie- en bedrijventerreinen en op daken onbenut blijven? Dit landschap is zo schaars en wordt ook enorm gewaardeerd door bewoners en bezoekers. Dus geen windmolens in de kwetsbare natuur en het landschappelijk waardevolle Vechtplassengebied”.

Laren en Gooise Meren

In de gemeenten Laren en Gooise Meren zijn onlangs moties aangenomen om juist geen windturbines en zonnevelden in natuurgebieden te plaatsen. Het College van gemeente Hilversum heeft een eerder voorstel voor windturbines naast het bos ingetrokken.

Natuurmonumenten betreurt het dan ook dat Wijdemeren toch aanstuurt op een onderzoek naar mogelijkheden voor wind in natuur, ondanks alle argumenten tegen windmolens in dit gebied en een tegenovergestelde visie in buurgemeenten. Bak: “Wij doen elke dag onze uiterste best om in onze gebieden de verschillende Natura 2000 doelstellingen halen, opgaven uit het Natuur Netwerk Nederland te realiseren en onze oer-Hollandse landschappen te behouden. We hopen dat de gemeente Wijdemeren dan ook dat ze zorgvuldig met de natuur, het landschap en de wensen van haar bewoners omgaat”.

Op de juiste plek 

In februari dit jaar gaven de Noord-Hollandse natuur- en milieuorganisaties al hun visie over waar in Noord-Holland géén ruimte is voor windmolens en zonneweides vanwege natuur en waardevol landschap en waar plaatsing onder voorwaarden wél zou kunnen.

Rooi Kooiman
Roos Kooiman

Persvoorlichter