Ga direct naar inhoud
Nieuws

Minder dagvlinders geteld in de Vechtplassen

03 maart 2020 | Tamara Overbeek

Landelijk gaat het niet goed met het aantal dagvlinders. Deze sterke afname is helaas ook in de Vechtplassen zichtbaar. Uit onze inventarisatie uit 2019 komt dit duidelijk naar voren. De droogte in 2018 en begin 2019 en de toename van stikstof speelt hier waarschijnlijk een grote rol in.

Argusvlinder Lasiommata Deze vlinder wordt steeds minder gezien

VlindersEr zijn 26 soorten dagvlinders waargenomen in het Hol, de Loosdrechtse plassen en Tienhovense Plassen. Het meest algemeen waren klein koolwitje, distelvlinder, klein geaderd witje en dagpauwoog. “Blij zijn we met de waarnemingen van bruin zandoogje, zwartsprietdikkopje en argusvlinder. Deze soorten komen voor in de ruigere graslanden, met nectarplanten en overjarige grassen in het najaar waarop eitjes worden afgezet. Ze worden vooral in de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven en het weerslootgebied gezien”, aldus boswachter Nynke van der Ploeg.LibellenEr zijn 31 soorten libellen in het gebied waargenomen. Meest bijzonder zijn de vroege glazenmaker, bruine korenbout en glassnijder, soorten van voedselarme laagveenmoerassen met bloemrijke oever- en watervegetaties. Met deze soorten gaat het redelijk goed in de Vechtplassen. Dit beeld past bij de landelijke trend van deze soorten. “Vooral de waarnemingen van voortplantende gevlekte witsnuitlibellen, een in de Vechtplassen zeldzame soort, op een nieuwe vindplaats zijn waardevol”, vertelt Nynke. De gewone oeverlibel, lantaarntje en viervlek zijn het meest waargenomen.

Kartering

In 2019 lieten we de dagvlinders en libellen in een groot deel van de Vechtplassen karteren door Bureau Endemica en van der Goes en Groot. We doen dit eens in de zes jaar om te kijken hoe de gebieden zich ontwikkelen. Het gebied ten zuiden van de N201 tot aan de Tienhovense plassen was dit keer aan de beurt.

Tamara Overbeek
Tamara Overbeek