Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuwe broedlocaties grote karekiet in Loosdrechtse plassen

23 juni 2020 | Tamara Overbeek

In de Loosdrechtse plassen zijn nieuwe broedlocaties ontdekt van de grote karekiet. Deze broedlocaties liggen op twee legakkers die tot voor kort nog geheel onder water lagen. De legakkers zijn voorgaande jaren afgezet met een raster om ganzenvraat tegen te gaan en daarmee de groei van waterriet te bevorderen. En met succes!

Grote karekiet

Onderzoeker Jan van der Winden vertelt: “Het getelde aantal grote karekieten is dit jaar vergelijkbaar met vorig jaar. Ongeveer 11 tot 13 mannetjes lijken er nu een vast territorium te hebben. De meeste hebben inmiddels een wijfje weten te strikken. Er zijn nu paren met jongen, eieren en ook nog vrouwtjes die een nest aan het bouwen zijn. Ik zal de komende weken het wel en wee van de karekieten blijven volgen. Nu breekt namelijk de cruciale periode aan of ze hun jongen ook groot kunnen brengen.”

Oude bekenden

Twee van de mannelijke grote karekieten zijn oude bekenden; grote karekiet Erik werd geringd in 2018 en broedt er dus al voor het derde jaar. Vorig jaar werden zijn jongen door een rover opgegeten, dus hopelijk heeft hij nu meer geluk. Edwin kreeg een ring in 2016 en komt hier dus al vijf jaar. Hij heeft nu twee vrouwtjes, dus twee kansen om jongen groot te brengen.

Vitaal riet

Rietvogels, zoals grote karekiet en woudaap, zijn afhankelijk van vitale rietkragen. Zij bouwen hun nest namelijk aan de rietstengels. Doordat de ganzen het waterriet aanvreten, worden de rietkragen steeds dunner. Het leefgebied van rietvogels wordt zo steeds kleiner.

nest grote karekieten

Nest van een grote karekiet

Deze foto is gemaakt tijdens onderzoek.

Behoud legakkers

De afname van stevig waterriet heeft ook gevolgen voor het behoud van de legakkers. Door het ontbreken van een brede rietkraag, heeft het klotsende water namelijk meer vat op de oevers van de legakkers. Deze kalven daardoor af, waardoor de legakkers langzaamaan door het water worden opgeslokt.

Herstel rietkragen

De provincie Noord-Holland, het Plassenschap Loosdrecht en Natuurmonumenten voeren maatregelen uit om ganzen te belemmeren het waterriet aan te vreten. Dit gebeurt door het plaatsen van rasters om de rietkragen, waardoor ganzen moeilijker bij het riet kunnen komen. De maatregelen worden gefinancierd vanuit het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.

Wil je meer weten over het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen? Kijk dan op www.vechtplassen.nl 

Tamara Overbeek
Tamara Overbeek