Ga direct naar inhoud
Nieuws

Spectaculaire stijging bijzondere bloemen en planten in de Vechtplassen

25 maart 2019 | Olga Ekelenkamp

Goed nieuws vanuit de Vechtplassen! Het aantal bijzondere bloemen en planten in de Vechtplassen is de afgelopen vier jaar spectaculair gestegen op nieuw ingerichte en herstelde percelen. Als je dit voorjaar door deze natuurgebieden wandelt, zou je bijvoorbeeld gevleugeld hertshooi, moeraskartelblad, grote ratelaar, wateraardbei en snavelzegge kunnen tegenkomen.

Wateraardbei

Afgelopen jaar heeft Natuurmonumenten maar liefst 65 bijzondere planten ontdekt op de nieuw ingerichte percelen. Ter vergelijking: in 2014, vóór het herstel en de inrichting troffen we 22 van deze soorten aan.

Nieuw leven in het veen

De uitbreiding van deze zeldzame plantensoorten is goed te verklaren. Van 2014 tot en met 2018 heeft Natuurmonumenten gewerkt aan het herstel van het laagveen van de Vechtplassen. Dat was broodnodig! Door vermesting en verdroging is deze waardevolle natuur in gevaar. De afgelopen jaren hebben we onder meer dichtgegroeide petgaten open gegraven, nieuwe petgaten aangelegd, voedselrijke grond afgegraven, gebaggerd en dichtbegroeide oevers vrijgemaakt. Alle herstelwerkzaamheden zijn mogelijk gemaakt door het LIFE programma ‘Nieuw leven in het veen’.

Ook stijging in aantal moerasvogels en libellen

Nog een mooi bericht: Naast een uitbreiding van de laagveenplanten, zijn ook de moerasvogels in de Vuntus enorm toegenomen. Daarnaast hebben we ook meer verschillende soorten libellen waargenomen in de nieuwe petgaten.

Kom zelf kijken

Volg onze wandelroute Oppad - Kromme Rade en ga zelf op zoek naar deze kleurrijke bloemen. Deze wandelroute loopt namelijk langs de Vuntus en door de Kortenhoefse plassen en geeft een prachtig uitzicht op het plassengebied.

Verwachting

Omdat de werkzaamheden nog maar kort geleden zijn afgerond, verwacht Natuurmonumenten tussen nu en een paar jaar nóg meer kenmerkende laagveenplanten en -dieren tegen te komen. Wordt vervolgd!

 

Boswachter Olga Ekelenkamp
Olga Ekelenkamp