Ga direct naar inhoud
Nieuws

Vissluis zorgt voor stapelvoedsel voor vogels in Proostdijhoek

30 april 2021 | Olga Ekelenkamp

Moerasblok Proostdijhoek in Polder Groot-Mijdrecht moet een echt vogelparadijs worden. Daarom is er voldoende voedsel nodig voor de vogels die naar dit natuurgebied komen. Veel van de moerasvogels en steltlopers, die hier komen, zijn afhankelijk van de aanwezigheid van vis. Een vissluis moet het moerasgebied van genoeg vis voorzien. Om erachter te komen of deze vissluis goed functioneert, deed provincie Utrecht onderzoek. Wat blijkt? De vissluis werkt goed en zorgt voor de aanvoer van voldoende driedoornige stekelbaars, steurgarnaal en dergelijke.

Stekelbaars

Vissluis open

Bij de inrichting van Proostdijhoek is het moerasblok uitgerust met een vissluis, zodat onder meer de driedoornige stekelbaars het gebied kan inzwemmen. Elk uur gaat de sluis open en zwemmen de vissen de sluis in. Net als bij een sluis voor boten, sluiten de sluisdeuren en blijven de vissen in de sluiskolk totdat de sluisdeuren aan de moeraskant zich openen. Op deze manier kunnen vissen altijd het gebied intrekken, ongeacht of het waterpeil hoog of laag is.

Fuiken

Met behulp van twee fuiken heeft de provincie Utrecht onderzocht of er vis aanwezig is in de hoofdtocht én of deze vis ook het moeras intrekt om als stapelvoedsel voor de vogels te dienen. Dat blijkt het geval te zijn. 

Lokstroom

In Proostdijhoek wordt een windmolen gebruikt om het waterpeil te regelen. Het bijkomend voordeel van deze molen is dat dit de uitstroom van water naar de polder versterkt. Voor trekvissen, die graag tegen de stroom in zwemmen, is deze uitstroom een belangrijke lokstroom. Hierdoor zijn ze sneller geneigd om de sluis én het moerasblok in te zwemmen.

 

Boswachter Olga Ekelenkamp
Olga Ekelenkamp