Ga direct naar inhoud
Nieuws

Aantal overwinterende vleermuizen op Fort Nieuwersluis stijgt

17 februari 2020 | Olga Ekelenkamp

Bij de jaarlijkse vleermuizentelling op Fort Nieuwersluis werden de boswachters en vrijwilligers aangenaam verrast. Wat blijkt: dit jaar zijn er in het torenfort 50% meer vleermuizen aangetroffen dan vorig jaar. Overigens wordt deze trend dit jaar op meer forten waargenomen. Op Fort Nieuwersluis overwinteren baardvleermuizen, grootoorvleermuizen en watervleermuizen.

Inventarisatie vleermuizen 2020

Veel baardvleermuizen

Ondanks dat de baardvleermuis het meest zeldzaam is, zijn er van deze vleermuis de meeste exemplaren geteld.  In de zomer verblijft de baardvleermuis overdag in bomen, op zolders of in oude gebouwen. ‘s Nachts jagen ze in open ruimtes langs bos- of fortranden op insecten. 

Nieuwe schuilplekken

Om ervoor te zorgen dat er nog meer vleermuizen komen overwinteren in de forten, treft Natuurmonumenten allerlei maatregelen. Zo worden er nieuwe schuilplekken langs de binnenwanden gecreëerd en wordt in de winter de luchtvochtigheid hoog gehouden. 

Ideale overwinteringsplek

De vleermuizentelling op Fort Nieuwersluis maakt deel uit van een jaarlijkse inventarisatie op alle forten van Natuurmonumenten. Forten zijn vaak ideale overwinteringsplekken voor bepaalde vleermuizen, omdat het vochtig is en de temperatuur constant is. 

 

Boswachter Olga Ekelenkamp
Olga Ekelenkamp