Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

Gansooiense Uiterwaard

  Opvliegende grutto

  Vogelrijk vanaf de dijk

  De Gansooiense Uiterwaard is een klein natuurgebied aan de Maas met mooie graslanden, slootjes en moerasnatuur. Door zijn ontstaansgeschiedenis is deze uiterwaard de enige in zijn soort en komen er andere dieren en planten voor dan je zou verwachten. Als je er langsrijdt, zie je regelmatig een auto op de dijk staan, want vanaf de Zomerdijk heb je prachtig zicht op de vogels die er zitten, zonder ze te verjagen!

  Sander Verwoerd
  Sander Verwoerd

  Boswachter van dit gebied

  Meer over Gansooiense Uiterwaard

  Over het gebied

  Met zijn 27 hectare is de Gansooiense uiterwaard een van de kleinere natuurgebieden langs de Maas. Het is wel een van de meest bijzondere uiterwaarden, vanwege zijn vogelrijkdom én door zijn ontstaansgeschiedenis.

  Van polder naar uiterwaard

  In 1904 werd de Bergsche Maas in gebruik genomen. Dit deel van de Maas is gegraven in een oude bedding om wateroverlast tegen te gaan. Met het graven van de Bergsche Maas, verdween het dorpje Gansoyen van de kaart, maar de naam bleef in de uiterwaard.

  Alhoewel uiterwaard, eigenlijk was het een stuk polder dat door de aanleg van de bandijk ineens aan de Maas kwam te liggen! Vandaar dat je ook de naam Gansooiense polder nog tegenkomt. Het natuurgebied wijkt dan ook af van de gemiddelde uiterwaard, het langgerekte slagenlandschap is nog zichtbaar, met de vele sloten die er liggen. 

  Vogelrijkdom

  Het gebied aan de noordzijde van Waalwijk, wordt omsloten door de Waalwijkse haven en het Drongelens kanaal en is slecht toegankelijk. Maar vanaf de dijk heb je prachtig zicht op het vogelrijke gebied. Het is een broedgebied voor weidevogels als de grutto, kievit en verschillende steltlopers. In de natte winterperiode kun je hier weer speuren naar watervogels als de smient, krak- en slobeend.  

  Botanisch pareltje

  Door de bijzondere historie, vind je in het gebied ook een aantal bijzondere planten. Op de bloemrijke graslanden staan de grote pimpernel en dotterbloemen. In het moerasgebied vind je rietkragen, de mooi paars bloeiende kattenstaart en het moeras-vergeet-me-nietje. 

  Andere bewoners

  Naast de vele vogels, heeft de bever hier vlak bij ook een plekje gevonden. Zijn knaagsporen kun je zomaar tegenkomen. In de sloten leeft de grote modderkruiper, een vissoort die, zijn naam zegt het al, van veel plantengroei én modderrijk water houdt. Deze vis werd vroeger ook wel als barometer gebruikt, omdat hij luchtdrukschommelingen heel onrustig wordt! Daar dankt hij zijn bijnaam donderaal aan. 

  Bezoekersinformatie

  Bereikbaarheid

  Gansooiense Uiterwaard

  Wat wij hier doen

  Grazers en maaiers

  Natuurmonumenten wil de riviernatuur langs de Maas uitbreiden en versterken. In deze kleine uiterwaard hebben we een pachter die zijn koeien hier aan de Maas laat grazen. In het bloemrijke grasland maaien we, de koeien zouden dit namelijk kaalvreten. Daarnaast heb je met wat slotenonderhoud te maken, zodat het leefgebied van de grote modderkruiper behouden blijft.

  Help mee