Ga direct naar inhoud
Nieuws

Boswerkzaamheden in Stammenderbos

24 februari 2023 | Bianca de Craen

In de komende periode laat Natuurmonumenten in het kader van Programma Natuur aan de noordzijde van het Stammenderbos een aantal Amerikaanse eiken verwijderen. Deze overwoekerend boomsoort hoort hier van nature niet thuis en belemmert de groei van bomen en struiken, die hier van oudsher wel thuishoren, zeer ernstig. Dit natuurbeheer is onderdeel van het landelijke Programma Natuur. De werkzaamheden zijn uiterlijk 15 maart afgerond.

Ree in het bos

In de komende periode laat Natuurmonumenten in het kader van Programma Natuur aan de noordzijde van het Stammenderbos een aantal Amerikaanse eiken verwijderen. Deze overwoekerend boomsoort hoort hier van nature niet thuis en belemmert de groei van bomen en struiken, die hier van oudsher wel thuishoren, zeer ernstig. Dit natuurbeheer is onderdeel van het landelijke Programma Natuur. De werkzaamheden zijn uiterlijk 15 maart afgerond.Programma Natuur en verantwoord bosbeheer

Het bosbeheer start binnenkort en is onderdeel van het landelijke Programma Natuur. Een belangrijk doel hiervan is om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te vergroten en de door de stikstof-uitstoot aangetaste natuur duurzaam te herstellen.

Natuurmonumenten voert een verantwoord bosbeheer uit en dient altijd de natuur op de lange termijn. Zo wordt het verwijderen van bomen altijd vanuit grondige ecologische toetsingen uitgevoerd en is dat in het belang van een gezonder toekomstbos. Daarbij streven we naar uitbreiding van de soortenrijkdom in het bos maar dienen we ook de veiligheid van de bezoekers.Waarom Amerikaanse eiken verwijderen?

Deze overwoekerend boomsoort hoort hier van nature niet thuis en belemmert de groei van bomen en struiken, die hier van oudsher wel thuishoren, zeer ernstig. Daarnaast is bewezen dat de soortenrijkdom van mossen, insecten en vogels rondom de Amerikaanse eik aanzienlijk minder is dan rondom bijvoorbeeld een inlandse eik.

Zonder ingrijpen zal het bos later uit enkel nog Amerikaanse eiken bestaan. Eentonige bossen zijn vatbaarder voor ziektes en daarnaast zal de biodiversiteit er door afnemen.Werken aan een toekomstbestendig bos

Deze winter worden in het noordelijke deel een aantal grotere Amerikaanse eiken verwijderd. In de komende jaren komen ook de jongere Amerikaanse eiken aan de beurt. In de open ruimtes die daardoor ontstaan, planten we vervolgens inheemse struiken en loofbomen, zoals inheemse eiken en beuken. Door diversiteit in leeftijden en soorten, is het bos beter bestand tegen ziektes en stormen. Daarnaast neemt ook de biodiversiteit enorm toe. Zo werkt Natuurmonumenten aan een toekomstbestendig bosgebied!Planning werkzaamheden

Ondanks de nodige voorzorgsmaatregelen, kun je enige overlast ervaren. Hiervoor vragen we je begrip. De boswerkzaamheden zijn uiterlijk 15 maart afgerond, omdat dan de broedtijd intreedt. Vanaf dat moment gunnen we de natuur weer enkele maanden alle rust om de nieuwe generaties planten en dieren groot te brengen. 

Bianca de Craen
Bianca de Craen