Ga direct naar inhoud
Nieuws

Uitgesteld beheer Stammenderbos nu van start

09 februari 2024 | Bianca de Craen

Afgelopen november wilden we in het Stammenderbos bij Sweikhuizen beginnen met werkzaamheden. Door de natte omstandigheden lukte dat niet. Eind deze maand gaan we wél van start. We voeren onderhoud en beheer uit om de soortenrijkdom in het beuken-eikenbos voor de toekomst te behouden. In dit prachtige bos leven namelijk veel verschillende planten en dieren, waaronder spechten, vleermuizen, dassen en wilde zwijnen. Hieronder lees je wat we allemaal gaan doen.

Beuk

Een gezond beuken-eikenbos

Het Stammenderbos is een bos met eeuwenoude beuken- en eikenbomen. Daartussen groeien steeds meer exoten. Dat zijn boomsoorten die van nature niet in dit gebied voorkomen. Bijvoorbeeld Amerikaanse eik, larix, populier en fijnspar. Ieder jaar halen we een deel van de exoten weg en planten we inheemse bomen aan. Dat zijn bomen die hier wél van nature voorkomen. 

Het verwijderen van de exoten gebeurt vooral in de bosrand. Door bomen weg te halen, ontstaan open plekken en wordt de harde overgang tussen bos en velden grilliger. Op termijn groeit hier een ‘mantel-zoomvegetatie’ met bomen en struiken van veel verschillende soorten en leeftijden. Dat is goed voor planten en dieren, want die komen juist in dit soort overgangen veel voor. 

Ook halen we dode en zieke bomen weg. Net als berken en essen op plekken waar te veel van deze boomsoorten groeien. Daardoor ontstaat in het Stammenderbos weer een gemengd, inheems beuken-eikenbos. Zo’n bos is beter bestand tegen ziektes en stormen, omdat niet alle boomsoorten voor dezelfde ziektes vatbaar zijn. Bovendien is zo’n gevarieerd bos een prettig leefgebied voor inheemse planten en dieren. En voor mensen een heerlijke plek om even op te laden.

In verband met het broedseizoen zijn de werkzaamheden vóór 15 maart weer klaar. 

Wilde zwijntjes

Klaar voor de toekomst

De werkzaamheden in het Stammenderbos maken deel uit van het Programma Natuur en de subsidieregeling Natura 2000-gebieden. Daarmee willen provincie en Rijk, samen met natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten, kwetsbare natuurgebieden herstellen en versterken. 

Meer werkzaamheden

Wil je weten welke werkzaamheden we in het Geleenbeekdal nog meer verrichten? Kijk dan op onze projectpagina. Of meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief, dan houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Bianca de Craen
Bianca de Craen