Ga direct naar inhoud

Plan uitbreiding natuur Danikerberg in combinatie met natuurbegraven

De Danikerberg is natuur dicht bij huis. Natuurmonumenten beheert grote delen van het gebied en wil de natuur hier uitbreiden, waardoor deze robuuster wordt. Onze droom is om in de toekomst waar mogelijk verbindingen te maken met andere natuurgebieden langs de Geleenbeek. Ook willen we het gebied nog beter beleefbaar maken. Natuurmonumenten ziet kansen om deze ambities te realiseren in combinatie met natuurbegraven.

Danikerberg

Natuur uitbreiden

De natuur in Nederland is kwetsbaar. Natuurmonumenten beschermt, behoudt en ontwikkelt daarom natuurgebieden, waaronder de Danikerberg ten oosten van Geleen. Om de natuur te versterken en te zorgen voor meer biodiversiteit in het gebied, hebben we enkele jaren geleden landbouwgrond aangekocht. Deze willen we omvormen naar bloemrijke graslanden. Ook willen we het kleinschalig beekdallandschap versterken en nog gevarieerder maken. Dat kan door meer landschapselementen met hoge natuurwaarden te realiseren, zoals kleinschalige hoogstamboomgaarden, vrijstaande bomen, heggen en graften (mini-terrassen op hellingen). En we streven naar een gevarieerd bos dat bestaat uit verschillende soorten bomen van verschillende leeftijden, met een grote soortenrijkdom aan planten en dieren.

Danikerberg 2

Beleving versterken

Natuurmonumenten wil daarnaast de Danikerberg goed toegankelijk en optimaal beleefbaar maken, met behoud van de vrije uitzichten. Door goed onderhouden paden, korte ommetjes en regionale routes kunnen mensen genieten van de natuur en cultuurhistorie in het gebied. Recreatiestromen kunnen worden gescheiden en kwetsbare delen ontzien. Met natuurbegraven wordt bovendien tegemoet gekomen aan de wens van veel mensen voor een eeuwigdurende rustplaats in de natuur. Doordat mensen uit de omgeving hier begraven kunnen worden, wordt de binding van hun naasten met de Danikerberg en Natuurmonumenten verstevigd.

natuurgraf

Natuurbegraven

Om de ambities voor natuur, beleving en een laatste rustplaats te kunnen realiseren werkt Natuurmonumenten samen met Natuurbegraven Nederland. Zowel Natuurmonumenten als Natuurbegraven Nederland wil de natuur in Nederland behouden, versterken én ontwikkelen. Door samen te werken kunnen we gebruik maken van elkaars expertise en kunnen we tegemoet komen aan een behoefte van mensen aan een laatste rustplaats in de natuur. We realiseren alleen natuurbegraafplaatsen in gebieden waar we kunnen garanderen dat de natuur er op vooruit gaat: de natuur staat altijd voorop. 

Een natuurbegraafplaats is een deel van een natuurgebied waar mensen worden begraven. Het blijft een openbaar toegankelijk natuurgebied; iedereen is welkom. Er zijn geen grafstenen en de graven worden niet gemarkeerd. Het natuurgraf is onderdeel van de natuur en is alleen tijdelijk herkenbaar aan een liggende boomschijf met de naam van de overledene.

Bekijk hier het filmpje wat opgenomen is op natuurbegraafplaats Mookerheide.

Procedure en vervolgstappen

Om een nieuw natuurgebied te realiseren en in de natuur te mogen begraven is een wijziging van het bestemmingsplan door de gemeente Beekdaelen nodig. Hiertoe hebben we op 5 juni een officieel verzoek ingediend bij de gemeente Beekdaelen. Hieraan voorafgaand zijn we eerst in gesprek gegaan met betrokkenen van de gemeente en met de omgeving. Voor direct omwonenden en andere belanghebbenden zijn informatieavonden gehouden op 1 maart en 9 mei. 

Met deze 'omgevingsdialoog' kunnen we belanghebbenden meenemen in onze ambities. We hebben al veel vragen kunnen beantwoorden en krijgen steeds meer zicht op wat er leeft in de omgeving en welke wensen en aandachtspunten er zijn. Deze willen we zoveel mogelijk meenemen in de ontwerpfase. We houden belanghebbenden via deze projectpagina op de hoogte van de ontwikkelingen.

Lees hier meer over de procedure.

Meer informatie

Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen. 

Lees hier de nieuwsbrief van mei 2023 en de nieuwsbrief van juni 2023.

Heb je andere vragen over de ontwikkelingen? Stuur dan een mail naar [email protected].

 

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Natuurtransferium De Biesenhof