Ga direct naar inhoud

Plan uitbreiding natuur Danikerberg in combinatie met natuurbegraven

De Danikerberg is natuur dicht bij huis. Natuurmonumenten beheert grote delen van het gebied en wil de natuur hier uitbreiden, waardoor deze robuuster wordt. Onze droom is om in de toekomst waar mogelijk verbindingen te maken met andere natuurgebieden langs de Geleenbeek. Ook willen we het gebied nog beter beleefbaar maken. Als eerste belangrijke stap om deze ambities te realiseren ziet Natuurmonumenten kansen in combinatie met natuurbegraven.

Danikerberg

Natuur uitbreiden

De natuur in Nederland is kwetsbaar. Natuurmonumenten beschermt, behoudt en ontwikkelt daarom natuurgebieden, waaronder de Danikerberg ten oosten van Geleen. Om de natuur te versterken en te zorgen voor meer biodiversiteit in het gebied, hebben we enkele jaren geleden landbouwgrond aangekocht. Deze willen we omvormen naar bloemrijke graslanden. Ook willen we het kleinschalig beekdallandschap versterken en nog gevarieerder maken. Dat kan door meer landschapselementen met hoge natuurwaarden te realiseren, zoals kleinschalige hoogstamboomgaarden, vrijstaande bomen, heggen en graften (begroeide mini-terrassen op hellingen). En we streven naar een gevarieerd bos dat bestaat uit verschillende soorten bomen van verschillende leeftijden, met een grote soortenrijkdom aan planten en dieren.

Danikerberg 2

Beleving versterken

Natuurmonumenten wil daarnaast de Danikerberg goed toegankelijk en optimaal beleefbaar maken, met behoud van de vrije uitzichten. Door goed onderhouden paden, korte ommetjes en regionale routes kunnen mensen genieten van de natuur en cultuurhistorie in het gebied. Recreatiestromen kunnen worden gescheiden en kwetsbare delen ontzien. Met natuurbegraven wordt bovendien tegemoet gekomen aan de wens van veel mensen voor een eeuwigdurende rustplaats in de natuur. Doordat mensen uit de omgeving hier begraven kunnen worden, wordt de binding van hun naasten met de Danikerberg en Natuurmonumenten verstevigd.

natuurgraf

Natuurbegraven

Om de ambities voor natuur, beleving en een laatste rustplaats te kunnen realiseren werkt Natuurmonumenten samen met Natuurbegraven Nederland. Zowel Natuurmonumenten als Natuurbegraven Nederland wil de natuur in Nederland behouden, versterken én ontwikkelen. Door samen te werken kunnen we gebruik maken van elkaars expertise en kunnen we tegemoet komen aan een behoefte van mensen aan een laatste rustplaats in de natuur. We realiseren alleen natuurbegraafplaatsen in gebieden waar we kunnen garanderen dat de natuur er op vooruit gaat: de natuur staat altijd voorop. 

Een natuurbegraafplaats is een deel van een natuurgebied waar mensen worden begraven. Het blijft een openbaar toegankelijk natuurgebied; iedereen is welkom. Er zijn geen grafstenen en de graven worden niet gemarkeerd. Het natuurgraf is onderdeel van de natuur en is alleen tijdelijk herkenbaar aan een liggende boomschijf met de naam van de overledene.

Bekijk hier het filmpje wat opgenomen is op natuurbegraafplaats Mookerheide.

Procedure en vervolgstappen

Om een nieuw natuurgebied te realiseren en in de natuur te mogen begraven is een wijziging van het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) door de gemeente Beekdaelen nodig. We hebben hiervoor op 5 juni 2023 een officieel verzoek ingediend bij de gemeente Beekdaelen. Hieraan voorafgaand zijn we eerst in gesprek gegaan met betrokkenen van de gemeente en met de omgeving. Voor direct omwonenden en andere belanghebbenden hielden we gespreksavonden op 1 maart en 9 mei 2023. 

De gemeente Beekdaelen heeft ons in september 2023 laten weten dat zij ons initiatief een positieve ontwikkeling vindt en er groen licht is om ons planvoornemen verder uit te werken. Voordat we ons verzoek voor wijziging van het omgevingsplan kunnen indienen, volgt een aantal stappen. De eerste stap was dat we meer inzicht krijgen in de mogelijkheden die het gebied biedt voor inrichting, aanrijroute en eventuele bebouwing. We hebben daarom in oktober het plangebied geïnventariseerd en onderzoek uitgevoerd. Zo hebben we een aantal verkeerstellingen gedaan. 

Presentatie eerste globale schetsontwerp

Tijdens een informatiebijeenkomst op 23 november 2023 lichtten we de huidige stand van zaken van de plannen voor de Danikerberg toe. Landschapsarchitecten van HeusschenCopier Landschapskracht presenteerden het eerste globale schetsontwerp van hoe de ontwikkeling eruit kan zien. In dit schetsontwerp zijn de bouwstenen Natuurontwikkeling en -beheer, Ritueel voor afscheid en Verbinding en zonering over elkaar gelegd. Er was volop ruimte om vragen te stellen en om ideeën en zorgen te delen.

Vervolg omgevingsdialoog

Op donderdagavond 14 december 2023 organiseren we een meedenkavond over het onderwerp recreatie. HeusschenCopier begeleidt deze avond. Wil je hierbij aanwezig zijn? Dat kan door een email te sturen naar: [email protected] onder vermelding van 'meedenkavond Danikerberg 14 december' en het aantal personen met wie je wilt komen. Er kunnen 24 mensen deelnemen aan de meedenkavond. Als meer mensen zich aanmelden, dan maken we een selectie waardoor een gevarieerde groep ontstaat. Je ontvangt vervolgens een bevestiging van je aanmelding met de locatie.

Met deze 'omgevingsdialoog' nemen we belanghebbenden graag mee in onze ambities en gaan we in gesprek over de vragen die leven. Zo krijgen we steeds meer zicht op welke wensen en aandachtspunten er zijn. Deze willen we zoveel mogelijk meenemen bij de inrichting van het gebied. 

Excursie Mookerheide

Op zaterdag 20 januari 2024 organiseren we van 9 tot 14.30 uur een excursie naar de Mookerheide waar natuurontwikkeling hand in hand gaat met natuurbegraven. Indien je interesse hebt om mee te gaan, dan kun je je hiervoor aanmelden via [email protected] onder vermelding van 'excursie Mookerheide 20 januari' en het aantal personen met wie je wilt komen. We zorgen voor vervoer vanaf een verzamelplaats en voor een lunch.

Via onze nieuwsbrief en deze projectpagina informeren we je over de ontwikkelingen. 

Lees hier meer over de procedure.

Meer informatie

Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Lees hier de nieuwsbrief van mei 2023, de nieuwsbrief van juni 2023, de nieuwsbrief van september 2023, de nieuwsbrief van november 2023 en de nieuwsbrief van december 2023 .

Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen of heb je vragen over de ontwikkelingen? Stuur dan een mail naar [email protected].

 

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Natuurtransferium De Biesenhof