Ga direct naar inhoud
Nieuws

Abseilend rotsranden vrijmaken voor kalkplanten in groeve America

21 december 2020 | Bianca de Craen

Medewerkers Ruben Werumeus Buning en Joeri van Herten van CNME Maastricht hebben afgelopen week in opdracht van Natuurmonumenten in groeve America in Valkenburg, al klimmende en abseilend een aantal rotsen vrijgemaakt van zand en wortels. Op die rotsrandjes worden in januari zaden van het Levend Archief uitgezaaid.

abseilen in groeve America

Behoud van zeldzame bloemen

In groeve America, op de rotsranden gaan we gebruik maken van zaden uit de collectie van het Levend Archief. Het Levend Archief is een samenwerking van onder andere verschillende universiteiten, Floron, Naturalis, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en het bezit een nationale zadencollectie. Het is een initiatief waarbij zeldzame planten- en bloemensoorten in de zadenbank worden opgeslagen en opgekweekt. De reden hiervoor is dat veel wilde inheemse soorten dreigen uit te sterven. Unieke soorten, welke een kalkrijke ondergrond nodig hebben om goed te kunnen groeien, zullen in het kader van Levend Archief op deze vrijgemaakte rotsranden ingezaaid worden. De hoop is dat op deze manier een nieuw leefgebied gecreëerd wordt voor deze zeer zeldzame kalksoorten.

Unieke natuur in voormalige mergelgroeve America

Natuurmonumenten is sinds 2018 eigenaar van deze groeve. In 1961 zijn de mergelgroeve van Eduard America en de bij behorende kalkoven buiten werking gesteld. Vanaf het plateau zijn de groeves deels dichtgeslibd met grond en is er vooral bos ontstaan: inheemse bomen, maar ook met woekerende soorten zoals acacia, esdoorn en clematis. Die begroeiing verdrong de kwetsbare, zeldzame planten en kruiden. In deze groeve zijn onlangs door CNME ook al klimplanten, struiken en bomen verwijderd om meer lucht en licht op de bodem te krijgen voor zeldzame kalkflora zoals marjolein, zegge, glad parelkruid en ruige scheefkelk. Begrazing met schapen en geiten zorgt dat de gewenste situatie voor de toekomst behouden blijft. De werkzaamheden zijn mogelijk gemaakt door financiële steun van het Europese project Life Pays Mosan.

Bianca de Craen
Bianca de Craen