Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurkracht steunt Ora et Labora in Valkenburg

23 januari 2024 | Paul Wijenberg

De zusters van Priorij Regina Pacis te Valkenburg hebben met hulp van Natuurmonumenten bij het Natuurkracht-Fonds een aanvraag ingediend welke onlangs is gehonoreerd. Een 2 ha akker van de Priorij, wordt uit de pacht genomen en omgezet naar een hoogstamboomgaard met extensieve begrazing. Daarmee wordt bijgedragen aan het voorkomen van wateroverlast in het lager gelegen Valkenburgse stadje

Priorij draagt bij aan bestrijding wateroverlast

Langer vasthouden van water

De reguliere landbouw die op dit moment plaatsvindt maakt dat water en slib bij hevige regen afstroomt richting de Geul. Door water op deze plek in de bodem te laten infiltreren wordt de druk op de Geul verlicht. Op verschillende plekken worden kleine bosschages aangelegd die zowel de infiltratiecapaciteit verhogen als de privacy van de zusters waarborgen. Ook wordt er ruimte gecreëerd zodat de dassen die hier al leven meer ruimte krijgen. Deze natuurlijke maatregelen zijn op deze plek zeer effectief ten aanzien van het vertragen van het water op weg naar de Geul. Het project ‘Ora et Labora’ ontvangt € 20.000,- uit het Fonds Natuurkracht

Bid en werk

De zusters hebben aangegeven dat zij graag iets willen betekenen in de strijd tegen hoog water en dat deze natuurlijke oplossing voor hen vanzelfsprekend is. Zij leven en werken vanuit een filosofie van eeuwigdurend rentmeesterschap en dat past zeer goed bij natuurlijke oplossingen: “De vraag of we mee zouden willen werken aan Natuurkracht leek ons vanaf het begin ‘hemelsgezind’. Wij kunnen met ons perceel een bijdrage leveren aan het doel van Natuurkracht: een natuurlijke oplossing bieden tegen overstromingen van de Geul door hoogstambomen in een weide aan te planten. En daarmee kunnen we een lang gekoesterde droom verwezenlijken die heel goed past bij ons contemplatieve leven: een weide waar fruitbomen groeien en waar de natuur in al haar schoonheid zich kan ontplooien. De schoonheid van de natuur én het werken in de natuur zijn bronnen voor contemplatie, om de ziel tot God te verheffen. Al vele eeuwen wordt het monastieke leven gekenmerkt door het bekende motto van Sint Benedictus: ‘Ora et labora’: Bid en werk. In deze omgeving, die ons dagelijks leven is, is het project Natuurkracht onderdeel van onze spiritualiteit en geeft het ons de mogelijkheid om een positieve bijdrage te leveren aan de gemeenschap van Valkenburg.”

Paul Wijenberg
Paul Wijenberg