Ga direct naar inhoud
Nieuws

Oostervoetpad in Valkenburg weer open

10 mei 2022 | Bianca de Craen

Het hoogwater van juli 2021 heeft veel schade veroorzaakt in en om Valkenburg. Het Oostervoetpad langs de Geul tussen de Drie Beeldjes in Valkenburg en Schin op Geul was nadien niet meer veilig en moest hersteld worden.

Oostervoetpad weer open na hoog water

 

Het Oostervoetpad is weer open

Natuurmonumenten is blij dat het altijd druk bezochte voetpad van Valkenburg naar Schin op Geul weer geopend is voor wandelaars. Nu kunnen wandelaars weer van de natuur langs de Geul, op landgoed Genhoes genieten.

Herstelperiode

Dit voetpad langs de Geul werd door het hoogwater in juli 2021 zo beschadigd dat het dicht moest.  Door het hoogwater waren stukken van de kades weggespoeld. Hierdoor verzakte het pad. Waterschap Limburg heeft de kades hersteld met zware blokken natuursteen, Enexis heeft onder het Oostervoetpad een gastransportleiding die instabiel was geworden weer goed vastgezet en de gemeente Valkenburg aan de Geul heeft het voetpad hersteld. 

Belang voor de natuur en de mens

Wethouder Carlo Vankan: “Ik vind het een van de mooiste paden van Zuid-Limburg. Iedereen kan er van de prachtig meanderende Geul en de omgeving genieten, ook als je in een rolstoel zit. Ik ben blij dat het weer open is.”

Chrit Wolfhagen, Dagelijks Bestuurslid Waterschap Limburg: “In en rondom de Geul leven beschermde diersoorten zoals de ijsvogel. Tijdens het herstel zijn extra maatregelen getroffen om het leefgebied van deze dieren in tact te houden. Nu ligt het voetpad er weer prachtig bij voor mens en dier en is het weer veilig om in dit mooie stukje Valkenburg te recreëren."

Bianca de Craen
Bianca de Craen