Ga direct naar inhoud
Nieuws

Openstelling fonds voor innovatieve projecten hoogwaterveiligheid

03 oktober 2022 | Simone Prinsen

Vandaag opent het innovatieprogramma voor hoogwaterveiligheid in Zuid-Limburg 'Natuurkracht' een fonds van 1 miljoen euro. Dit biedt een unieke kans voor lokale partijen en coalities om projecten te starten die het risico op overstromingen verkleinen en tegelijkertijd iets doen voor de natuur. Natuurkracht wil de sponswerking in het Nederlandse deel van het Geul- en Gulpdal herstellen, zodat het water weer opgenomen wordt door de bodem in plaats van razendsnel weg te stromen - met overstromingen als gevolg. Door het stimuleren en financieren van projecten van groepen burgers, agrarische natuurverenigingen, maatschappelijke organisaties, heemkundekring, terreinbeheerders of andere betrokkenen, kunnen we samen het verschil maken in de praktijk.

waterberging in weiland ARK Hettie Meertens

Het hoogwater in het Geul- en Gulpdal in de zomer van 2021 heeft Limburg in het hart geraakt. Het landschap kon de langdurige regen niet voldoende opvangen, met verwoestende overstromingen en grote schade in de kernen tot gevolg. Het roer moet om: juist in het natuurrijke Limburg wil het samenwerkingsverband Natuurkracht de liefde voor het landschap en de noodzaak van een klimaatbestendig gebied combineren. Natuur kan weer onze bondgenoot worden in de strijd tegen overstromingen en een belangrijk onderdeel vormen van de oplossing. Hettie Meertens van ARK Natuurontwikkeling licht toe: “De bodem is de beste vertrager. Regendruppels die diep in de bodem dringen, kunnen geen haast maken om bij de beek te komen. En wie helpt de bodem om poreus en absorberend als een spons te zijn? Dat zijn de planten en de dieren. Daarom is natuur onze bondgenoot!” Natuurlijke oplossingen dragen ook bij aan het tegengaan van droogte en het behoud van een biodivers en aantrekkelijk landschap. 

Doel en opzet van het Natuurkrachtfonds Natuurkracht stelt – met steun van de Nationale Postcode Loterij - een laagdrempelig fonds open dat lokaal betrokken organisaties de kans biedt om initiatieven uit te voeren waarbij natuurlijke oplossingen een bijdrage leveren aan het verminderen van overstromingsrisico’s in het Geul- of Gulpdal. Dat kunnen nieuwe initiatieven zijn of al bestaande die groter of beter gemaakt worden. Voorbeelden van projecten waar het fonds zich op richt zijn het aanplanten van bomen op de hellingen, het herstel/de aanleg van graften, de aanleg van natuurvriendelijke oevers of het aanleggen van natte natuur en natuurlijke wateropslag. Het fonds heeft een budget van € 1.000.000 euro, waarvan in deze eerste tranche van 3 oktober – 1 november 2022 € 200.000 open wordt gesteld. In de volgende twee tranches (openstelling gepland op 3 april en 2 oktober 2023) is per keer € 400.000 beschikbaar. Meer informatie over de voorwaarden, criteria en inschrijven op www.natuurkracht.org.  

Simone Prinsen
Simone Prinsen