Ga direct naar inhoud

Waddenmozaïek voor rijke Waddenzee

De Waddenzee is het enige natuurlijke Werelderfgoed dat ons land rijk is. De kwaliteit van die natuur baart echter zorgen, vooral onder water. Die hoort rijker en meer divers te zijn. Het project Waddenmozaïek brengt de onderwaternatuur in kaart en probeert manieren uit om de natuur te herstellen.

gewone slibanemoon

Naar een gevarieerde wadbodem

Waddenmozaïek is een project van Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen en het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Het sluit aan op het streven van de overheid om de rijke natuur van de Waddenzee te herstellen. Het project richt zich op de wadbodem onder de water. Natuurmonumenten voerde eerder met dezelfde onderzoeksinstellingen het project Waddensleutels uit, gericht op het droogvallende wad. De maatschappelijke relevantie en impact en de wetenschappelijke kwaliteit van dat project werd na afloop door de Waddenacademie als erg goed beoordeeld.

Voedselweb in kaart

Waddenmozaïek bestaat uit meerdere onderdelen. Onderzoekers nemen verspreid over de hele Waddenzee een paar duizend monsters om de natuur en het voedselweb in kaart te brengen. Over het ondergedoken deel van de Waddenzee zijn weinig natuurgegevens beschikbaar. Het is de eerste keer dat de natuurkwaliteit van de wadbodem onder water systematisch in kaart gebracht wordt. Met behulp van isotopenonderzoek worden de voedselrelaties tussen de plant- en diersoorten in kaart gebracht en daarmee het voedselweb bepaald.

Monsters

Monsters verspreid over de hele Waddenzee

Herstelmaatregelen

In de andere deelprojecten worden herstelmaatregelen in de Waddenzee getoetst, om zo te leren wat werkt en wat niet. Die veldexperimenten worden gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek. Zo bestudeert Waddenmozaïek hoe de natuur herstelt, nadat een gebied wordt gesloten voor bodemberoerende visserij. In een ander experimenteert toetst het project hoe de natuur reageert op het herstel van harde structuren, zoals stenen en schelpengruisbanken.

Schelpdierbanken en zeegras

Waddenmozaïek doet daarnaast experimenten met het herstel van levende structuren onder water: schelpdierbanken en zeegrasvelden. Vroeger lagen overal in de Waddenzee banken met platte oesters en mosselen en uitgestrekte velden groot zeegras. Het areaal zeegras besloeg circa 150 vierkante kilometer. De levende structuren bieden een plek voor andere planten en dieren. Met experimenten worden herstelmogelijkheden in de praktijk getoetst en bepaald wat de sleutelfactoren zijn voor herstel.

Waddenfonds

Het project Waddenmozaïek loopt tot 2022 en is onderdeel van een groter programma Waddentools. Dat programma toetst maatregelen rond opgaven als vismigratie, herstel van de onderwaternatuur en de Waddenzee als tankstation en broedhabitat voor vogels. Rijkswaterstaat is partner in het project. Waddenmozaïek wordt voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Waddenfonds.

Meer lezen over dit onderzoek: www.waddenmozaiek.nl

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid