Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurorganisaties: geen grootschalige kassenbouw in Nationaal Landschap Veluwe

19 september 2017 | Marie-Thérèse te Bulte

Natuurmonumenten, Het Gelders Landschap en Gelderse Natuur en Milieufederatie hebben grote bezwaren tegen de plannen voor de uitbreiding van het bedrijf Vitalis bij Voorst. Het bedrijf wil onder meer 10.000 vierkante meter aan kassen bijbouwen, alsook een nieuw logistiek centrum bouwen voor de zaadproductie- en handel aan de Hengelderweg. De locatie ligt in het Nationaal Landschap Veluwe, deelgebied Twello.

Nationaal Park Veluwezoom

Volgens de provinciale verordening staat bescherming van de kernkwaliteiten in het nationaal landschap voorop. Ook staat het provinciale beleid niet toe dat buiten speciaal daarvoor aangewezen gebieden nieuwe kassen worden opgericht.

Nationaal Landschap

Vitalis doet een beroep op een uitzonderingsregel in de verordening maar volgens de natuurorganisaties, omwonenden en diverse deskundigen is dat onterecht. Zij zijn van mening dat de beoogde uitbreiding ook heel goed mogelijk is op locaties buiten het Nationaal Landschap.

Bezorgde burgers

Natuurmonumenten trekt in dit proces samen op met de werkgroep ‘Mooi Empe-Voorst’, een groep burgers die zich heeft verenigd en opkomt voor het mooie landschap. “Het is ongehoord hoe ons mooie coulisselandschap zomaar ernstig aangetast wordt, zegt Frans Kooloos namens dit burgerinitiatief. “We moeten zuinig omgaan met de mooie plekjes die we hier nog over hebben. Nota bene is niet ver van hier door de provincie een glastuinconcentratiegebied aangewezen, dus waarom gaat de ondernemer daar niet heen?”

Beroep Raad van State

Inmiddels hebben de organisaties en ook omwonenden beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan dat de gemeenteraad van Voorst onlangs heeft vastgesteld. De natuurorganisaties constateren dat - ondanks de regels ter bescherming van de Nationale Landschappen - in de praktijk overheden nog steeds allerlei onwenselijke ontwikkelingen te gemakkelijk toelaten in de Nationale Landschappen. Onwenselijke precedentwerking hierdoor wordt gevreesd.

Boswachter Marie-Thérèse te Bulte
Marie-Thérèse te Bulte