Ga direct naar inhoud
Nieuws

Start werk in bos en op heide Grote Veld

18 oktober 2023 | Jantine Wesselink

In opdracht van Natuurmonumenten start aannemer Onno Bruins komende week met het bos - en heidebeheer in het Grote Veld, tussen Lochem en Zutphen. Langs de randen van de heide worden jonge grove dennen en berken weggezaagd. Ook worden de bosranden op een aantal locaties wat opener. Zo zorgen we ervoor dat de heide niet dichtgroeit en de schaapskudde de heide makkelijker kan begrazen. Kenmerkende heidesoorten als heideblauwtje, nachtzwaluw en blauwvleugelsprinkhaan hebben hier baat bij. Het werk duurt naar verwachting tot medio februari volgend jaar. We proberen de overlast tot een minimum te beperken.

"De Heide tijdens zonsopkomst"

Historisch heidelandschap met hoge natuurwaarden

Het Grote Veld is een historisch heidelandschap met hoge natuurwaarden. Het gebied bestaat uit een afwisseling van heidevelden, natuurlijke graslanden en bossen. Het beheer van heide is intensief. De heide heeft ook nog eens last van droogte en een teveel aan stikstof. Zonder beheer groeit de heide dicht waardoor de bijzondere plant- en diersoorten zouden verdwijnen. Dit jaar gaat Natuurmonumenten daarom aan het werk op de heide en ook in enkele bosgedeelten.

Afgewogen heidebeheer

Zonder beheer groeit de heide dicht waardoor de bijzondere plant- en diersoorten zouden verdwijnen. Daarom kiest Natuurmonumenten voor een afgewogen heidebeheer. Naast het open maken en uitbreiden van de heide door bomen weg te halen bestaat dit beheer uit:

  • inzet van schapenbegrazing 
  • maken van tijdelijke akkers
  • maken van open zand

Lees meer over ons heidebeheer op het Grote Veld en welke dier- en plantensoorten hiervan profiteren >>

Nachtzwaluw

De nachtzwaluw is meester van de camouflage en stelt hoge eisen aan zijn leefgebied

Excursie voor buren en overige geïnteresseerden 

Als onderdeel van de voorbereiding van de werkzaamheden hebben boswachters van Natuurmonumenten op vrijdag 25 augustus een beheerexcursie gegeven in het Grote Veld. Daarbij is op diverse plekken uitleg gegeven over het hoe en waarom van bovenstaande werkzaamheden. Er was ruime belangstelling. Kon u hierbij niet aanwezig zijn en heeft u toch een vraag? Dan kunt u die het best sturen naar: [email protected]

 Burenwandeling bos- en heidebeheer Grote Veld 2023

Ruime belangstelling voor burenwandeling over bos- en heidebeheer

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink