Ga direct naar inhoud
Nieuws

Tienduizenden vogels in het Harderbroek

21 november 2018 | Ingrid Scholten

Van september tot april wordt 1 keer per maand door een vrijwilliger van Natuurmonumenten de vogels in het Harderbroek geteld. Afgelopen vrijdag werden er maar liefst 30.932 vogels in het Harderbroek geteld. De kuifeenden en de tafeleenden waren in spectaculaire aantallen aanwezig. De tafeleenden aan top met 14.800 stuks. Gevolgd door de kuifeenden waar 12.300 stuks van zijn geteld.

Tafeleend

Allerlei pluimage

Naast deze twee soorten telde de vrijwilliger nog 20 andere vogelsoorten, waarvan 8 soorten eenden. Twee andere vogels die goed vertegenwoordigd waren, zijn de kievit en goudplevier. Samen 2.110 vogels. Bijzonder is de kleine zwaan die helemaal uit Rusland komt om hier in Nederland te overwinteren. Een groot deel van de in Nederland overwinterende kleine zwanen verblijven in de Veluwerandmeren. Hiervan zijn 73 vogels gezien.

Overwinteren

Van oktober tot en met februari overwinteren veel vogels uit Scandinavië en het oosten van Europa in de Veluwerandmeren. Opvallend bij de tellingen in het Harderbroek is dat elk jaar in november een piek is in de hoeveelheid vogels. De concentratie tafeleenden behoort tot de hoogste van Nederland. Als de winter streng is dan trekken de vogels naar zuidelijker streken.

Rust

De vogels vinden in het Harderbroek een kalm plekje om overdag te rusten. ’s Avonds gaan ze op pad naar de Veluwerandmeren op zoek naar voedsel, zoals fonteinkruid, kranswieren en kokkels. Voor zonsopkomst keren ze dan weer terug naar de luwte van het Harderbroek. Het Harderbroek is daarom voor veel verschillende vogels een belangrijke gebied. Samen met het naastgelegen Natura 2000 gebied Veluwerandmeren is het een ideale plek om te verblijven in de winter.

Zelf zien

In het Harderbroek loopt een mooie wandelroute, het Giezenpad, naar een vogelkijkhut. Vanaf de hut heb je vrij zicht op de waterplas waar de vogels zich overdag verzamelen om te rusten.

Vogelkijkhut in het Harderbroek
Ingrid Scholten