Ga direct naar inhoud
Nieuws

Werkzaamheden in Harderbos

04 oktober 2021 | Martine Otten

Vanaf 7 oktober is Natuurmonumenten in het Harderbos aan het werk voor een veilige omgeving rondom de hoogspanningslijn die dwars door het bos loopt. Over een lengte van ruim 2 kilometer worden de inmiddels te hoog gegroeide bomen omgelegd. De werkzaamheden zijn uiterlijk half november afgerond.

Trailrunroute Harderbos

Werken aan energiezekerheid en natuurontwikkeling

Door het Harderbos loopt de landelijk belangrijke hoogspanningslijn Harderwijk-Zuiderveld-Lelystad. Beheerder Tennet heeft zijn zorgen geuit over de hoogte van de aangrenzende bomen: ze zijn inmiddels ruim 30 meter en op een leeftijd dat ze een slechte conditie krijgen. Wanneer ze omwaaien bij een flinke storm kunnen ze de stroomkabels bereiken waardoor grote delen van Nederland zonder stroom komen te zitten. Een zeer onveilige situatie die op korte termijn – voor de herfststormen beginnen – moet worden aangepakt.

Enkele jaren geleden heeft Natuurmonumenten, na raadpleging bij haar achterban, besloten om haar omgang met bos en bomen aan te passen. Bij het omvormen van voormalige productiebossen naar meer natuurlijke bossen is het kapoppervlak voor regulier beheer teruggebracht naar maximaal een halve hectare.

Het tracé langs de hoogspanningskabels is 2.250 meter lang en tot 30 meter vanaf de kabels moeten de bomen omlaag gehaald worden. In verband met de urgentie langs het gehele tracé kunnen we de werkzaamheden niet opknippen in kleinere deelgebieden. Dit zorgt ervoor dat we dit jaar in dit gebied een flink groter gebied ‘kappen’. De bomen worden omgeduwd (alsof er een flinke storm heeft gewoed) en in plaats dat we al het hout afvoeren, laten we het hout liggen. Het dode hout zal de komende jaren een walhalla worden voor allerlei soorten planten en dieren. Door de urgente, onveilige situatie heeft de directie van Natuurmonumenten akkoord gegeven op de ongebruikelijke omvang van deze boswerkzaamheden.

Het betreffende gebied wordt ontwikkeld als een natuurlijk gebied met lagere vegetatie. Vanaf de hoogspanningskabels gezien loopt de begroeiing langzaam in hoogte op. Van een lage strook kruiden en bloemen via een struik- en struweellaag naar uiteindelijk het bosgebied. Daarbij zal ook bosbegrazing door grote grazers worden ingezet. Hierdoor ontstaat op deze plek een gevarieerd bos waar veel soorten insecten, vogels en zoogdieren van profiteren. 

Martine Otten
Martine Otten

Boswachter communicatie en beleven