Ga direct naar inhoud
Harger- en Pettemerpolder

Nieuws uit Harger- en Pettemerpolder

 • 23 maart 2022 | Jowien van der Vegte

  Bescherm de broedvogels in de Leie en de Putten

  De Harger- en Pettemerpolder is een favoriet gebied voor vogels. In het voorjaar broeden er veel kustvogels. In het najaar en de winter is het gebied rustplaats en foerageerplaats voor veel vogels. Natuurmonumenten zorgt voor deze fijne plek voor ze.

 • 08 juli 2021 | Marcel Groot

  Kraamkamer grote stern stond onder water

  In de Harger- en Pettemerpolder heeft zich een kleine natuurramp voltrokken. Door de hevige regenval van vrijdag 18 juni kwam het broedgebied van de grote stern en visdiefjes voor een deel onder water te staan. Gelukkig zijn de verliezen minder groot dan aanvankelijk gedacht werd.

 • 17 november 2020 | Roos Kooiman

  Oproep gemeente Bergen: geen grootschalige herbouw hotel Nassau

  Vier natuurorganisaties roepen het College van B&W van de gemeente Bergen op geen vergunning te verlenen waardoor Hotel Nassau in Bergen aan Zee fors mag uitbreiden.

 • 24 april 2020 | Eveline Blok

  Tevreden over ambitie duurzame energie in Noord- Holland Noord, maar zorgen over locaties

  De Regio Noord-Holland Noord wil in 2030 met 75 windmolens, 1200 hectare zonneweides en veel zon op daken en parkeerplaatsen twee keer zoveel duurzame energie opwekken als nu. Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland zijn tevreden over deze ambitie, maar maken zich grote zorgen over een aantal voorgestelde locaties.

 • 01 oktober 2019 | Jody Hille

  Natuurbeleving met nieuwe recreatievoorzieningen in de Harger- en Pettemerpolder

  Optimaal genieten in de Harger- en Pettemerpolder met nieuwe infopanelen en vogelkijkhutten

 • 17 september 2019 | Jody Hille

  Paarse bloemenpracht in natuurgebied de Leie

  Zee van bloeiende bloemen geeft kleur aan het najaar en biedt voedsel aan insecten en vogels

 • 22 januari 2019 | Mariska van der Leij

  Zeldzame dwergganzen terug in de Harger- en Pettemerpolder

  Dwergganzen zijn weer terug bij Natuurmonumenten om te overwinteren in de Harger- en Pettemerpolder.

 • 04 december 2018 | Sophie van Amstel

  Meer ruimte voor natuur door kavelruil bij Hondsbossche Zeewering

  Op 3 december heeft Natuurmonumenten in de kop van Noord-Holland, nabij de Hondsbossche Zeewering, 29,5 ha nieuwe natuur gekocht . "Dit is een flinke stap in het streven het hele weidegebied, totaal circa 400 hectare, beschermd natuurgebied te laten worden", aldus boswachter Marcel Groot.

 • 24 oktober 2018 | Sophie van Amstel

  Vogelkijkhut De Putten gaat door!

  Vergunning voor plaatsen unieke vogelkijkhut De Putten is rond!

 • 09 augustus 2018 | Sophie van Amstel

  Broedsucces grote stern in de Putten

  De Putten (Harger- en Pettemerpolder) kent een grote vogelrijkdom.