Ga direct naar inhoud
Nieuws

Broedsucces grote stern in de Putten

09 augustus 2018

De Putten (Harger- en Pettemerpolder) kent een grote vogelrijkdom. Natuurmonumenten wilde de mogelijkheden voor broedende, foeragerende en trekkende vogels nog verder verbeteren en zich inzetten om de bedreigde grote stern te winnen als broedvogel.

Grote Sterns in de Putten

We zijn inmiddels drie jaar verder en zijn opgetogen over het broedresultaat:

In het eerste jaar (2016) nestelden 104 broedparen op de eilandjes. Dat resultaat viel een beetje tegen, we hadden gehoopt op een paar honderd. Afgelopen jaar zaten er 2.100, daar waren we zeer opgetogen over. En deze zomer tellen we maar liefst 3.400 broedparen!

Dit aantal hadden we niet verwacht. We zijn ook trots op het broedsucces. Van elk broedpaar wordt 0,7 kuiken grootgebracht. Dat lijkt misschien niet veel, maar voor grote sterns is dat zeker heel goed.

Naast de grote stern biedt de Harger- en Pettemerpolder ook plaats aan bijvoorbeeld de zeldzame dwerggans en broeden er op de eilandjes ook bontbekplevier, tureluur , kokmeeuw en visdief.

Marcel Groot, projectleider van De Putten is recentelijk geïnterviewd voor het NH dagblad.

Klik hier om het succesverhaal van de grote stern, gepubliceerd in het NH-dagblad van 7 augustus te lezen.