Ga direct naar inhoud
Nieuws

Kraamkamer grote stern stond onder water

08 juli 2021

In de Harger- en Pettemerpolder heeft zich een kleine natuurramp voltrokken. Door de hevige regenval van vrijdag 18 juni kwam het broedgebied van de grote stern en visdiefjes voor een deel onder water te staan. Gelukkig zijn de verliezen minder groot dan aanvankelijk gedacht werd.

Grote Sterns Harger- en Pettemerpolder

Voor kustbroeders als de grote stern is het niet uitzonderlijk dat hun legsels verloren gaan. Ze broeden van nature namelijk in gebieden met getijden. In dat soort gebieden mislukken legsels regelmatig door wind en springtij. In dat opzicht is de Putten een veilige broedplek: de kans op overstroming is daar vele malen kleiner dan in de natuurlijke broedgebieden.

Natuurmonumenten heeft in 2015 speciaal voor deze kustbroeders eilandjes laten aanleggen. De vogels kunnen op de eilandjes rustig broeden, mede omdat een vossenraster er voor zorgt dat vossen niet bij de nesten en de jonge sterns kunnen komen.

Het project begon ook dit jaar bijzonder succesvol. Begin juni zijn de nesten met een drone geteld: er waren toen maar liefst 2.800 nesten van grote stern. Zelfs dat enorme aantal is overigens nog geen record. In 2018 lagen er maar liefst 3.100 nesten van grote sterns op de eilanden in de Putten en in 2019 zelfs 3.500!

Vrijdag 18 juni kon het gemaal bij de Hazeweg de uitzonderlijk grote hoeveelheid neerslag (meer dan 100 millimeter binnen enkele uren) niet verwerken. Daardoor kwam delen van de eilandjes onder water te staan. Diverse nesten met eieren zijn hierdoor verloren gegaan en een deel van de jonge vogels heeft het niet overleefd.

In eerste instantie leek een groot deel van de eieren onder water verdwenen te zijn. Er waren zelfs vermoedens dat maar liefst 95 procent van de nesten verloren was. Ook was het de vraag of de jongen, die soms met hun buik in het water stonden, het zouden overleven.

De onderzoekers van de grote sterns van Bureau Waardenburg hebben op de dinsdag na de hevige regenval gekeken hoeveel nesten en hoeveel jongen er toen nog aanwezig waren. Het bleek dat diverse nesten aan de randen van de eilanden gesneuveld zijn en dat een grootste deel van de jongen het overleefd heeft. De onderzoekers kwamen omgerekend op 1.900 nesten, dus ruwweg een derde deel heeft het helaas niet gehaald.

Al met al is het verlies behoorlijk, maar gelukkig hebben veel nesten en veel jongen het overleefd.

Het water in de Putten is ondertussen naar het normale zomerpeil gedaald. De grote sterns zorgden bij de telling van 6 juli voor een heel aangename verrassing: dankzij een groot aantal nieuwe nesten waren er toen omgerekend maar liefst 3.100 nesten.