Ga direct naar inhoud
Nieuws

NIEUWE KLEIPUTTEN

03 augustus 2018

Werken aan een aantrekkelijk vogelparadijs in de Leihoek

Nieuwe Kleiputten

Natuurmonumenten gaat van start met het project Nieuwe Kleiputten. Doel van het project is van de Leihoek, een gebied van ongeveer 4 hectare grasland, een aantrekkelijk gebied voor vogels en vogelaars te maken. Mede dankzij de bijdragen van Vogelbescherming, Prins Bernhard Cultuurfonds en de provincie Noord-Holland kan dit project worden gerealiseerd.

De Leihoek ligt aan de noordzijde van de Harger- en Pettemerpolder, tussen de Hondsbosscheweg en de Hondsbossche Zeewering. Natuurmonumenten gaat het grasland in de Leihoek gedeeltelijk afgraven zodat er plasjes ontstaan van 10 à 20 cm diep (plas-dras), een deel van het grasland wordt geplagd en een deel blijft grasland. Zo ontstaat er met het project Nieuwe Kleiputten een aantrekkelijk gebied voor broedende, foeragerende en trekkende vogels, met water, eilandjes en zilt grasland, waar veel zulte voorkomt.

Kustvogels houden niet van riet of met hoog gras begroeide eilanden. Om begroeiing te voorkomen komt er op een gedeelte van de nieuwe eilanden een schelpenlaag. De plas biedt vogelaars een nieuwe vogelspotplek waar aanwezige vogels gemakkelijk te observeren zijn.

Het project is vergelijkbaar met het al lang bestaande Putten aan de rand van de polder, dat met name voor grote sterns een aantrekkelijk broedgebied is. (Dit jaar telden we ruim 3.000 broedende paartjes.) Grote sterns zullen de Leihoek niet opzoeken om te nestelen omdat daar de verstoring te groot is. De verwachting is dat visdieven, tureluurs, bontbekplevieren en kluten wel gaan broeden in het aantrekkelijke vogelparadijs in de Leihoek

K_Dekker bouw & infra bv uit Warmenhuizen gaat het project uitvoeren. De werkzaamheden zijn op 1 augustus gestart. De verwachting is dat deze rond 1 oktober zijn afgerond.Zodra het projectgebied is ingericht, zal de nieuwe naam die door Leiwegbewoners is bedacht, bekend gemaakt worden.