Ga direct naar inhoud
Nieuws

Paarse bloemenpracht in natuurgebied de Leie

17 september 2019

Zee van bloeiende bloemen geeft kleur aan het najaar en biedt voedsel aan insecten en vogels

Zulte - Leihoek M. Groot

Nu de dagen korter worden en de temperaturen dalen, hult de natuur zich in haar herfsttooi. Toch kleurt het in de Leie nu prachtig paars. Zulte, ook wel bekend als zeeaster, verrast ons de hele maand september nog met een zee van bloeiende bloemen. Deze aster houdt van zilt water en vormt grote pollen lila paarse bloemen met een geel hart. De bloemen zijn rijk aan nectar en stuifmeel; een hele welkome voedselbron voor wel twintig soorten insecten. Na de bloei snoepen zaadetende vogels van de zaden.

Natuurmonumenten liet in 2018 het project Nieuwe Kleiputten in de Leihoek uitvoeren. Dit gebied aan de noordkant van de Harger- en Pettemerpolder, vlakbij de Leiweg, is door omwonenden omgedoopt tot de Leie. Door een deel af te graven, is eentonig grasland omgevormd naar zilt grasland met ondiepe plasjes. Na het afgraven dringt het zoute water beter door, waardoor allerlei bijzondere zoutminnende planten hier kunnen groeien. Natuurmonumenten is zeer tevreden dat dit nu al zo’n mooi resultaat geeft. Naast de zulte groeit er ook zeekraal, melkkruid, schorrenkruid, spiraalruppia en snavelruppia; soorten die zich alleen onder specifieke omstandigheden zullen vestigen.

Zulte - Leihoek J. Esselaar

Naast het zilte grasland biedt de Leie met de aangelegde waterpartij en kleine eilanden ook aantrekkelijke broedplaatsen aan kust- en weidevogels. In de brakke waterplasjes zitten voedzame prooien als aasgarnalen vlakbij hun nest. Verschillende vogelsoorten ontdekten dit al snel. Afgelopen seizoen broedden hier ruim 30 broedparen, waaronder kluten, bontbekplevieren, tureluurs, graspiepers en zelfs een Engelse kwikstaart. Vanaf de weg kon je de jonge pulletjes zien rennen. 

Herinrichting van de Leie is mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van Provincie Noord- Holland, Vogelbescherming Nederland, Kust op Kracht en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Meer info over de Harger- en Pettemerpolder, klik hier  Wil je iets doen om de natuur te beschermen? Help mee!