Ga direct naar inhoud
Nieuws

Project Tankval

17 augustus 2018 | Marlies Tenback

Aan de noordkant van het beschermde natuurgebied de Harger-en Pettemerpolder ligt de Leipolder. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de Duitse bezetter in de Leipolder een Tankval gegraven. Natuurmonumenten gaat het watersysteem rondom de cultuurhistorisch waardevolle Tankval verbeteren.

Tankval

Een tankval is een brede, diepe, met water gevulde gracht met steile oevers, die het tanks en pantservoertuigen  onmogelijk maakte de overkant te bereiken.

In het noordelijk deel van de Harger- en Pettemerpolder is een gedeelte van de cultuurhistorisch waardevolle Tankval nog intact.

Het grasland rondom de Tankval is droog. Natuurmonumenten gaat het watersysteem rondom het intacte deel van de Tankval verbeteren zodat er hoogwaardig, vochtig en kruidenrijk grasland ontstaat. Door de maatregelen zou er zelfs zilt grasland met zulte en zeekraal kunnen komen. Firma van der Lee, Bruchem voert het project uit. De werkzaamheden starten in september 2018 en zullen in diezelfde maand nog worden afgerond. Zo kunnen smienten ongestoord bij de Tankval overwinteren en vinden andere wintergasten zoals dwerggans, grauwe gans en kolgans er een rustplaats.

Uitvoering van het werk is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Uitvoeringsregeling Water 2017 van de provincie Noord-Holland. Het project zorgt voor verbetering van de watersystemen in het Natura 2000-gebied Abtskolk & de Putten.

Marlies Tenback