Ga direct naar inhoud
Nieuws

Bronvijver Hazelbekke borrelt weer

15 april 2020 | Simone Damhof

Goed nieuws voor de bronvijver in de bovenloop van de Hazelbekke en daarmee de waterkwaliteit in de hele beek. De kwelactiviteit is hersteld zodat bijvoorbeeld de kleine watersalamander en vlokreeften weer een fijne leefomgeving hebben.

goudveil

Kwel

Kwel is grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt. Kwel ontstaat meestal door een ondergrondse waterstroom die van een hoger naar een lager gelegen gebied stroomt. Diepe kwelstromen kunnen al eeuwenlang door de bodem stromen en zijn vaak  niet verrijkt met zuurstof en voedsel. Kalk en ijzer is wel in het water aanwezig. Dat zorgt er voor dat we bij kwelwater vaak typische planten zien.

Zandpakket van 36 meter

Ecoloog Fons Eysink bereidde de werkzaamheden voor: “Als iets karakteristiek is voor deze omgeving, is het wel deze bijzondere kwelactiviteit. Je ziet dit bijna nergens anders in Nederland. Het komt door het enorme dikke zandpakket dat hier ligt, van wel 36 meter. Er is hier sprake van een stuwwalplateau dat tot de kruin toe gevuld is met water. Dat is een enorme voedingsbron en de reden dat het water hier bijna bovenop de bult uit de grond komt. Dat toverdoosje zit er dus achter.”

Dichtgeslibd

De vijver had het moeilijk. Door de jaren heen was deze dichtgegroeid, was er veel blad ingevallen en daardoor dichtgeslibd. Alle kwel was bijna verdwenen, en daarmee verdwenen ook de typische plantensoorten. De particuliere grondeigenaar nam zelf het initiatief om het herstelwerk versneld uit te voeren. Staatsbosbeheer, Land- en Tuinbouworganisatie LTO, Landschap Overijssel en Natuurmonumenten werken samen aan natuurherstel in Noord Oost Twente. Het gebied valt onder Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Samen zijn we zuinig op het unieke Twentse karakter van kabbelende beekjes, ontspringende bronnen en daarbij horende kleurrijke bloemen.

Hazelaars langs Hazelbekke

De beuken en eiken zijn vervangen door hazelaars. Hazelaars verzuren de bodem niet, ze hebben juist een pH-verhogend effect. Ook het baggeren gebeurde met veel precisie waardoor het de bodem weer naar zijn oorspronkelijke niveau is teruggebracht. Het resultaat is dat er weer kwelactiviteit te zien is. Het water borrelt weer naar boven.

Natuurlijke

Vroeger werden deze vijvers gebruikt voor het koelen van bijvoorbeeld melk, omdat het kwelwater koud is. Nu is de vijver de bron van de Hazelbekke. Naast vlokreeften en bronplatwormen krijgen de kleine watersalamander en beekstaartjesmos weer ruimte. Verderop langs de beek ontwikkelen dankzij het schone water de goudveil, dotterbloem en bittere veldkers.

Simone Damhof
Simone Damhof