Ga direct naar inhoud
Nieuws

Werken aan kwaliteit in het Hazelbekke

01 maart 2019 | Simone Damhof

Het beheer van de natuurgebieden toetsen we elke 6 jaar. Met een kwaliteitstoets beoordeelt het team of het beheer in een natuurgebied het gewenste resultaat opleverde en we leggen verantwoording af over het beheer. We kijken of we moeten bijsturen en de actiepunten die uit de toets komen nemen we mee in een meerjarenplan.

henk frons hazelbekke

Successen en knelpunten

Achterliggende gedachte van een toets is altijd om de kwaliteit van ons natuurbeheer te verbeteren. Onlangs bezochten we het Hazelbekke. We noteerden onze successen maar signaleerden ook knelpunten.

Laarzen aan, in de rij en tellen maar!

Het Hazelbekke is een bosrijk gebied waar veel bronnen ontspringen. De natte graslanden kleuren in het voorjaar paars van de orchideeën. Ook andere soorten wilde bloemen vinden er hun plek zoals dotterbloemen.Uit recente tellingen bleek dat er minder orchideeën bloeiden, dat is zorgelijk en dat blijven we goed in de gaten houden. Elk jaar zie je dan ook in het voorjaar een rij vrijwilligers met laarzen door de drassige wei lopen en tellen. 

Trilveen baart ons zorgen

Sinds kort heeft een deel van het Hazelbekke de status ‘trilveen’. Hier ligt het trilveen in een beekdal. Normaal gesproken ontwikkeld zich een laag planten op het wateroppervlak zoals het trilveen in laagveengebieden als de Wieden in de kop van Overijssel. In het beekdal van het Hazelbekke ontwikkelde zich ook trilveen. Normaal gesproken komt dat in een beekdal niet voor omdat het geen groot wateroppervlak is. Dit komt in Nederland bijna niet voor. Erg zeldzaam en erg kwetsbaar. We telden minder verschillende plantensoorten in het trilveen, misschien is een ander maaibeheer een oplossing.  We gaan het onderzoeken.

Onze weg ging verder langs poelen, houtwallen, bossingels en bospercelen. We hebben geen meldingen van bijzondere bewoners in deze onderdelen van het landschap. Het zag er allemaal een beetje hetzelfde uit en dat stemt ons dan weer tevreden.

Simone Damhof
Simone Damhof