Ga direct naar inhoud
Nieuws

Schelpeneilanden Hegewiersterfjild in trek

20 september 2017 | Hanneke Wijnja

De schelpeneilanden die nu zo'n twee jaar geleden als onderdeel van het project ‘Herinrichting Hegewiersterfjild’ door Natuurmonumenten zijn aangelegd, zijn een groot succes gebleken. De eilandjes onder Harlingen werden de afgelopen jaren door steeds meer wad- en weidevogels gevonden.

Visdief (Fotograaf: Bram Reinders)

Boven verwachting

"Al tijdens de aanleg van de eilandjes begonnen er vogels te broeden in de grote her en der verspreid liggende schelpenhopen." vertelt boswachter Simon de Winter. En ze bleven dat gelukkig doen. "De schelpeneilanden herbergen ieder jaar grotere aantallen kluten, visdieven, kleine plevieren en zelfs bontbekplevieren. Zo werden er dit voorjaar meer dan 600 broedpaartjes visdieven en rond de 100 paartjes kluten geteld!"

Exotische bezoekers

Naast wad- en weidevogels worden er soms ook verrassend exotische vogels aangetroffen in het Hegewiersterfjild. De Winter: "In 2016 zagen we een keer twee flamingo's en zelfs een roze pelikaan, en afgelopen zomer verblijdde een kroeskoppelikaan het gebied met een bezoek!" Omdat inmiddels de vogeltrek weer op volle gang is, kunnen er ook de komende maanden volop bijzondere bezoekers verwacht worden. De Winter kijkt er naar uit: "Veel trekvogels gebruiken het Hegewiersterfjild om te rusten en op krachten te komen voor het vervolg van hun reis naar het zuiden, dus ik ben benieuwd wat we aan gaan treffen."

Kostenneutrale herinrichting van het Hegewiersterfjild

In 2015 startte Natuurmonumenten met de inrichting van de landbouwpercelen aan de rand van het Hegewiersterfjild, ten zuiden van Harlingen. Er werd meer dan 200.000 kuub grond afgegraven, waardoor het gebied erg nat en dus ideaal voor zowel wad- als weidevogels werd om naar voedsel te zoeken. De aannemer die de werkzaamheden verrichte, gebruikte de afgegraven grond voor dijkverzwaring bij Lemmer waardoor het project kostenneutraal kon worden uitgevoerd. Over enkele maanden wordt de laatste klei uit het gebied gereden en is het project afgerond.

Tip: vanuit de vogelkijkhut in het Hegewiersterfjild heb je een mooi uitzicht op de schelpeneilanden!

Hegewierserjild
Hanneke Wijnja
Hanneke Wijnja