Ga direct naar inhoud
Nieuws

Gebiedsvisie Hekenbroek, Bevermeer en Plakslag klaar

13 december 2022 | Jantine Wesselink

De Gebiedsvisie voor de drie Natuurmonumentengebieden Hekenbroek, Bevermeer en Plakslag is klaar. Boswachters van Natuurmonumenten Achterhoek hebben er het afgelopen jaar hard aan gewerkt en met buren en betrokken over van gedachten gewisseld. Op vrijdag 1 juli bijvoorbeeld konden buren en betrokken in het Hekenbroek meedenken over de visie. Het was mooi te merken dat ook zij een sterke band hebben met het gebied en de toekomstvisie onderschreven. Zij wandelen er soms dagelijks of hebben er al jaren een vlinder- of vogeltelroute. Daarom waarderen wij hun mening enorm.

Hekenbroek 2022

18 jaar vooruit kijken

In een Gebiedsvisie beschrijft Natuurmonumenten de toekomst van de drie natuurgebieden voor de komende 18 jaar. We blijven inzetten om de natuur- en cultuurwaarden van alle gebieden te behouden en waar mogelijk te herstellen. Dat doen wij graag samen met onze vrijwilligers, onze pachters en de naastgelegen landgoederen. De visie voor de komende 18 jaar in een notendop.

 

  • Drie parels beschermen

Hekenbroek, Bevermeer en Plakslag zijn stuk voor stuk kleine pareltjes in het landschap van de Oude IJssel. Bevermeer en Plakslag liggen als strategische stapstenen in de ecologische verbindingszone tussen Bergherbos in Montferland en de Veluwe. En Hekenbroek heeft als vrij zeldzaam nat broekbos een enorme natuurpotentie.

 

  • Kletsnat bos vol vlinders en vogelgezang

In het Hekenbroek zijn de paden in de winter en het voorjaar bijna altijd modderig. Dat komt door de klei in de grond. Hierdoor blijft regenwater langer staan. De open stroken – vlindercorridors - trekken veel vlinders zoals oranjetipje, kleine ijsvogelvlinder en grote vos. Het bos is enorm gevarieerd. De oude hazelaars in combinatie met bloeiende bosanemonen geeft het bos in het voorjaar een bijzondere sfeer. In de zomer is de roep van de wielewaal of van één van de vijf soorten spechten altijd mooi om te horen.

 

  • Natuur-inclusieve landbouw en natuurontwikkeling

In onze toekomstvisie houden we ook rekening met de klimaatveranderingen en de opgaven om de landbouw meer natuur-inclusief en circulair te maken. En we denken graag mee hoe we op strategische plekken tot bosontwikkeling en het langer vasthouden van water kunnen komen. De eerste stappen rondom de invulling van de GNN (Gelders Natuur Netwerk) – gronden voor natuur zullen binnenkort ook – samen met onze pachters – worden gezet.

wandelen Hekenbroek
2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink