Ga direct naar inhoud
Nieuws

Resultaten impuls kruidenrijk- en faunarijk grasland door enten

14 september 2023 | Jantine Wesselink

Sinds 2019 zijn onze boswachters bezig met de impuls voor kruidenrijk- en faunarijk grasland, ook wel enten genoemd. Dat gaat zorgen voor biodiversere graslanden, dus met meer verschillende bloemen en planten. Kruidenrijke graslanden zijn van levensbelang voor dagvlinders, bijen en andere kleine dieren die van nectar en stuifmeel leven. Provincie Gelderland ondersteunt deze beheermaatregel financieel. De eerste hoopvolle resultaten zijn geboekt.

zwarte braak Het Enzerinck

Schijveneg

We passen de beheermethode enten toe in de natuurgebieden Onderlaatse Laak in het Grote VeldHet Enzerinck‘t Waliën en Hackfort. Dat proces ziet er als volgt uit:

  • Stap 1. We kiezen natuurgraslanden met een zekere potentie
  • Stap 2. Daarna wordt de graszode oppervlakkig opengemaakt met een schijveneg (zie foto boven)
  • Stap 3. Vervolgens wordt er maaisel van vergelijkbare bloemrijke graslanden uit de buurt uitgereden

En dan is het wachten op het volgende groeiseizoen wat er allemaal gaat groeien en bloeien.

Eerste resultaten

Inmiddels zijn de eerste resultaten van de beheermaatregel enten duidelijk te zien. Vooral de eerste twee jaar na de ingreep is er een boost aan bloeiende bloemen en kruiden in het grasland. Denk dan aan soorten als duizenguldenkruid, kleverige ogentroost, ratelaar, margriet en kamgras. Ook zien we meer structuur in deze percelen. Dit is weer gunstige voor vogels en insecten. We blijven de ontwikkeling uiteraard nauwgezet volgen.

Koekoeksbloemen en boterbloemen

Koekoeksbloem en boterbloem

Samen met pachters

We passen deze methode toe op onze gronden waar we ook samenwerken met pachters. Deze natuurgraslanden zitten vaak al in een zogenaamd verschralingsbeheer, maar hebben nog te weinig soortenrijkdom. 

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink