Ga direct naar inhoud
Nieuws

Beekdalen minder kwetsbaar voor droogte

03 september 2020 | Simone Damhof

De natuur heeft veel last van verdroging. We werken daarom in drie beekdalen tussen Oldenzaal en De Lutte aan herstel van de waterhuishouding om verdroging tegen te gaan. Dit doen we samen met andere eigenaren en het waterschap. Het gaat om de Hoge Venterink, de Bloemenbeek en de Grevenmaat. We starten begin oktober.

hoge venterink - ferry siemensma

Slim omgaan met water

In Overijssel werken we samen met anderen aan biodiversiteit en klimaat door slim om te gaan met water. We zorgen ervoor dat het water in natte periodes wordt vastgehouden zodat in droge periodes voldoende water beschikbaar is. Daardoor is de natuur minder kwetsbaar in tijden van extreme droogte.

Water vasthouden

In de genoemde gebieden van Natuurmonumenten nemen we maatregelen om water langer vast te houden in het beekdal. Denk hierbij aan het plaatsen van drempels en verstelbare stuwen, het aanbrengen van leemhoudend zand of keileem op de bodem of het dempen/afdammen van greppels en sloten.

Kansen voor natuur

Door de maatregelen krijgen typische beekdalsoorten zoals goudveil, sleutelbloem, dotterbloem en rietorchis weer een kans. Deze projecten zijn mogelijk door financiële bijdragen van Provincie Overijssel, Deltafonds, Waterschap Vechtstromen en Natuurmonumenten.

goudveil - niek backus

Goudveil

Simone Damhof
Simone Damhof