Ga direct naar inhoud
Nieuws

Werk herstel beken Twente van start

03 november 2020 | Simone Damhof

Natuurmonumenten is gestart met werkzaamheden bij de Hoge Venterink om water langer in de beek vast te houden. Daarna zijn de Bloemenbeek en de Grevenmaat aan de beurt.

Hoge Venterink Zon natuurherstel

Last van verdroging

Je zou het misschien niet zeggen na de regen van afgelopen dagen, maar de natuur heeft nog steeds veel last van de verdroging. We werken daarom in de genoemde beekdalen tussen Oldenzaal en De Lutte aan herstel van de waterhuishouding. Dit doen we samen met andere eigenaren en het waterschap.

Frank Winkelhorst Hoge Venterink zanddepot

Boswachter Frank Winkelhorst bij het zanddepot

Drempels en dammetjes

Bij de Hoge Venterink brengen we damwanden aan en verhogen we de bodem op een paar plekken met leemhoudend zand. Ook laten we in fases zand vanaf een zanddepot langzaam in de beek mee stromen en vangen dat op met dammetje van boomstammen en takkenbossen. Zo ontstaan natuurlijke barrières.

Natuurlijke dammetjes van boomstammen

Natuurlijke dammetjes van boomstammen

Afknijpen

In de bovenstroomse bedding is een voorde aangelegd als vervanging van een kapotte brug.  Zo kan een trekker toch het grasland aan beide zijden van de beek maaien. Ook zijn een aantal barrières van verticale stammetjes geplaatst om het water ‘af te knijpen’. Hier sijpelt het water langzaam tussendoor. 

Barriere

Afknijpen van snelle waterstroom door barrière

Slim omgaan met water

In Overijssel werken we samen met anderen aan biodiversiteit en klimaat door slim om te gaan met water. Daardoor is de natuur minder kwetsbaar in tijden van extreme droogte. De projecten zijn mogelijk door financiële bijdragen van Provincie Overijssel, Deltafonds, Waterschap Vechtstromen en Natuurmonumenten.

Voorde - Olga de Lange

De nieuwe voorde is aangelegd om door de beek te kunnen rijden

Simone Damhof
Simone Damhof