Ga direct naar inhoud
Hoge Venterink

Nieuws uit Hoge Venterink

 • 05 februari 2024 | Simone Damhof

  Winterverblijf vleermuizen in trek

  Eind januari telden we overwinterende vleermuizen. Elk jaar weer een bijzondere gebeurtenis. En dit jaar ook nog eens met bijzonder resultaat.

 • 20 april 2021 | Simone Damhof

  Pad Boerskotten gesloten

  De natuur is een grote kraamkamer op dit moment. We besloten daarom om een pad af te sluiten. Het betreft het pad in Boerskotten dat naar het ecoduct leidt. We constateerden veel verstoring en we gunnen de dieren rust tijdens hun kraamperiode. Nu kunnen ze ook rustig de A1 over.

 • 03 november 2020 | Simone Damhof

  Werk herstel beken Twente van start

  Natuurmonumenten is gestart met werkzaamheden bij de Hoge Venterink om water langer in de beek vast te houden. Daarna zijn de Bloemenbeek en de Grevenmaat aan de beurt.

 • 28 september 2020 | Simone Damhof

  Stepping stones voor de kamsalamander

  Natuurmonumenten gaat ten zuiden van de A1 aan het werk. Met de aanleg van twee nieuwe poelen, het herinrichten van vier poelen en het opschonen van een poel, ontstaan er zeven poelen die geschikt zijn als leefomgeving voor de kamsalamander.

 • 03 september 2020 | Simone Damhof

  Beekdalen minder kwetsbaar voor droogte

  De natuur heeft veel last van verdroging. We werken daarom in drie beekdalen tussen Oldenzaal en De Lutte aan herstel van de waterhuishouding om verdroging tegen te gaan. Dit doen we samen met andere eigenaren en het waterschap. Het gaat om de Hoge Venterink, de Bloemenbeek en de Grevenmaat. We starten begin oktober.

 • 21 augustus 2020 | Simone Damhof

  Veilige oversteek voor kikker en kamsalamander ecoduct Boerskotten

  Dieren die de A1 willen oversteken bij Boerskotten in De Lutte leiden we met rasters naar het ecoduct. Onderlangs deze rasters maakten we een fijnmazig raster zodat amfibieën zoals kikker en kamsalamander ook veilig de oversteek kunnen maken. Voor de allerkleinste dieren, jonge kikkertjes bijvoorbeeld bleek dit niet afdoende dus werkten we aan een oplossing.

 • 24 januari 2020 | Simone Damhof

  Vleermuizen tellen in Boerskotten

  Rijdend over de A35 passeer je ecoduct Boerskotten. Een ecoduct is een oversteekplaats voor dieren. Met de aanleg hiervan houden verschillende diersoorten leefomgeving. In de buurt van het ecoduct is ook een verblijfplaats voor vleermuizen aangelegd. Elk jaar gaan we even op visite om te kijken hoe het met ze gaat.

 • 23 januari 2019 | Simone Damhof

  Vleermuis vouwt oren op tegen vrieskou

  Vleermuizen tellen we altijd in de winter. Terwijl vleermuizen in diepe slaap zijn, gaan onze boswachters op zoek naar hen in kelders en andere objecten. Het is dan echt pikkedonker, dus vind ze dan maar eens. Gelukkig hebben we in Twente een vleermuizenexpert die zich prima redt in donkere gangen en precies weet waar ze vleermuizen kan spotten.