Ga direct naar inhoud
Nieuws

Herbestemming NERA-gebouw moet passend zijn bij de omgeving

31 maart 2023 | Roos Kooiman

De gemeente Wijdemeren verkent de mogelijkheden voor een asielzoekerscentrum in het NERA-gebouw in de Horstermeerpolder. Het gebouw wordt volledig omsloten door kwetsbare, beschermde en niet-toegankelijke natuur. Natuurmonumenten onderschrijft de maatschappelijke noodzaak voor het huisvesten van asielzoekers. Maar wij maken ons op deze locatie ernstige zorgen over de verstorende effecten op de natuur. Herbestemming van het NERA-gebouw moet volgens Natuurmonumenten passend zijn bij de omgeving.

blauwborst

Het zuidelijk deel van de Horstermeerpolder is een weids moerasgebied, kwetsbare en Europees beschermde natuur (Natura2000). Het is de broedplaats van vele soorten water-, riet- en moerasvogels. De natuurgebieden in de Horstermeerpolder zijn in potentie ook ideaal leefgebied voor moerasvogels zoals de roerdomp, purperreiger en grote karekiet. Er zijn plannen om het leefgebied van moerasvogels ten zuiden van de Radioweg te versterken. Dat is broodnodig. In Europa zijn maar zeer weinig gebieden waar deze moerasvogels nog een goed thuis kunnen vinden. Het gebied is niet alleen leefgebied voor vogels, maar ook van reeën en dassen. Vanwege de kwetsbaarheid is het natuurgebied niet toegankelijk voor het publiek.

De locatie van het NERA-gebouw is volgens Natuurmonumenten niet geschikt voor het langdurig huisvesten van een groot aantal mensen, in dit geval asielzoekers. Herbestemming van het NERA-gebouw moet volgens Natuurmonumenten passend zijn bij de omgeving. Rustig, kleine schaal en beperkt verkeersaantrekkende werking.

Aan de regels houden

Natuurmonumenten is niet tegen asielzoekerscentra in of naast natuurgebieden. Zo zijn we buren bij de huisvesting van arbeidsmigranten en asielzoekers bij de Kop van Deelen in de gemeente Ede in een voormalige woon-zorginstelling. De locatie grenst aan het natuurgebied Deelerwoud. De nieuwe bewoners zullen zich daar, net als iedereen, moeten houden aan de regels die in Nederland gelden bij het betreden van natuurgebieden. Bij het NERA-gebouw schat Natuurmonumenten de verstorende werking anders in. 

Rooi Kooiman
Roos Kooiman

Persvoorlichter