Ga direct naar inhoud
Nieuws

16.000 bomen erbij op Huis ter Heide

19 december 2023 | Irma de Potter

De afgelopen weken heeft Natuurmonumenten op vier locaties in natuurgebied Huis ter Heide 16.000 bomen aangeplant. Deze locaties bevinden zich daar waar het natuurgebied grenst aan de vuilstort de Spinder. Hier is twee jaar geleden al is gestart met de aanplant van het nieuwe bos. Toen gingen er rond de 14.000 bomen te grond in en met de huidige aanplant heeft Huis ter Heide er in totaal 5,7 hectare loofbos bij gekregen.

16.000 bomen worden aangeplant op Huis ter Heide

Van fladderiep tot zoete kers

In het nieuwe bos zijn soorten aangeplant zoals eenstijlige meidoorn, inheemse vogelkers, zoete kers, haagbeuk en fladderiep. Op de natte delen is vooral wilg, hazelaar en els gezet. “Deze grote diversiteit aan loofbomen biedt straks volop voedsel in de vorm van stuifmeel, nectar, zaden en vruchten en daar zullen vooral veel vogels en insecten van profiteren”, vertelt Lex Querelle, boswachter bij Natuurmonumenten, die de aanplant coördineert. “Er zitten veel soorten bij die al vroeg in het voorjaar bloeien als de hommels en bijen gaan vliegen, maar er verder nog heel weinig voedsel te vinden is. De bloeiende wilgen-, en elzenkatjes vormen dan veel stuifmeel waar deze insecten het vroege voorjaar mee doorkomen.

Autochtone soorten

Er is alleen gebruik gemaakt van autochtoon plantmateriaal, dus van boompjes die genetisch identiek zijn aan soorten die zich hier na de ijstijd spontaan hebben gevestigd. “De boompjes die wij hebben geplant zijn dus directe nakomelingen van deze boomsoorten”, zegt Querelle. “Speciale kwekerijen weten deze lokale soorten kunstmatig te vermeerderen, ze hebben dus de genetische eigenschappen van de oorspronkelijke bomen en dat maakt dat ze aangepast zijn aan het klimaat, de bodemomstandigheden en de ziektes zoals wij die hier kennen. Het maakt ze sterker en weerbaarder dan niet autochtone soorten”.

De wortels van alle bomen worden ter bescherming in een schimmelpapje gedoopt.

Afweersysteem activeren

Voordat de boompjes de grond in gaan zijn hun wortels eerst voorzien van een papje met schimmels, de zogenaamde mycorrhiza. Die schimmels zijn belangrijk, want ze helpen de boomwortels om contact te maken met het bodemleven, zodat ze beter voedingsstoffen kunnen opnemen en beter bestand zijn tegen droogte. Het activeert ook het afweersysteem van de boom, waardoor hij beter beschermd is tegen ziektes.  De enorme droge zomer in het eerste jaar na de aanplant, bleek toch voor veel boompjes, ondanks het mycorrhizapapje,  een brug te ver. Een deel van de aanplant sloeg niet aan en is nu dus vernieuwd. “Droogte zal hier nu voorlopig geen probleem zijn”, lacht de boswachter, “de reserves zijn door deze natte winter goed aangevuld”.

Wildkerend raster beschermt de jonge boompjes

De grootste vijand van deze jonge aanplant zijn de ree en de droogte. “Reeën zijn echte fijnproevers die meteen door hebben waar er jong groen te snacken is”, zegt Querelle. Een wildkerend raster moet de reeën de eerste jaren op afstand houden.  Als de bomen groot genoeg zijn, wordt het raster weer verwijderd. Er zijn twee vakken waar zo een raster ontbreekt. “Hier hebben we soorten aangeplant die een ree niet lekker vindt zoals meidoorn, vlier en els”.

Herplantplicht

Voor de aanleg van natuurbegraafplaats Huis ter Heide zijn bomen gekapt om een heischraal grasland te ontwikkelen, open plekken in het bos te creëren en een parkeerplaats aan te leggen. Om deze bomenkap te compenseren moest 5,7 hectare bos worden aangeplant en dat is met dit bos gerealiseerd.

Irma de Potter
Irma de Potter