Ga direct naar inhoud
Nieuws

Beschermende maatregelen voor eekhoornnest en rugstreeppad op Huis ter Heide

15 juni 2023 | Irma de Potter

In natuurgebied Huis ter Heide voert TenneT voorbereidende werkzaamheden uit voor de aanleg van de hoogspanningsverbinding tussen Rilland (Zld) en Tilburg. Deze 380kV hoogspanningsleiding doorsnijdt over enkele jaren het noordelijke bosgebied van Huis ter Heide over een lengte van 3 km. De aanleg van deze dubbele leiding zal een enorme impact hebben op de natuur van dit gebied. Om de schade aan de natuur zoveel mogelijk te beperken en te compenseren hebben Natuurmonumenten en TenneT goede afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een overeenkomst. Een nest met jonge eekhoorns en de rugstreeppad hebben nu al baat bij de grondige faunacheck die TenneT heeft laten uitvoeren.

Jonge eekhoorns

Voorbereidende werkzaamheden

Op Huis ter Heide komen 24 hoogspanningsmasten te staan. Ter voorbereiding worden de mastlocaties onderzocht en wordt er gekeken of de bodem ter plekke geschikt is voor een fundering. Dit gebeurt met een sonderingswagen die de draagkracht van de bodem kan meten. Om met die wagen bij de verschillende meetpunten in het bos te komen, zijn er voor het broedseizoen al een aantal bomen gekapt. Ook deze worden volgens de gemaakte afspraken gecompenseerd. 

Faunacheck

De mastlocaties zijn ongeveer 30x30 meter groot en liggen in het leefgebied van dieren. TenneT heeft al eerder voor het hele tracé in kaart gebracht waar zich leefgebieden bevinden van beschermde diersoorten zoals onder meer de raaf, rugstreeppad, levendbarende hagedis, das, diverse vleermuissoorten en roofvogels. Een ecoloog van Antea Group heeft onlangs alle mastlocaties aan een grondige faunacheck onderworpen en trof daar nu op één locatie de rugstreeppad aan, een beschermde amfibieënsoort. Op een andere mastlocatie trof hij een eekhoornnest aan. Voor beide locaties worden nu beschermende maatregelen getroffen.

Paddenscherm

Rond een vak van 30x30 meter is een paddenscherm geplaatst. Het vak is goed nagekeken op nog aanwezige rugstreeppadden. Deze zijn overgezet naar het omliggende bos.

Beschermende maatregelen

Op de locatie waar rugstreeppadden zijn aangetroffen is nu een paddenschermen geplaatst rond de werkplek. Binnen de afbakening is zorgvuldig gecontroleerd of alle padden er uit zijn, zodat de sonderingswagen veilig zijn werk kan doen.  Op de locatie waar het eekhoornnest zit, is het sonderingswerk uitgesteld. Hier kan de wagen pas aan het werk, wanneer de jongen het nest hebben verlaten.

 

Irma de Potter
Irma de Potter