Ga direct naar inhoud
Nieuws

Geen mestfabriek bij de Loonse en Drunense Duinen!

04 november 2021 | Irma de Potter

Er dreigt een mestfabriek te komen in de nabijheid van de Loonse en Drunense Duinen en Huis ter Heide, met veel stikstofuitstoot. En dat terwijl de natuur hier al kampt met de gevolgen van een overmaat aan stikstof. Natuurmonumenten roept samen met de Brabantse Milieufederatie en bewonersorganisaties de provincie Noord-Brabant op om de vergunningen voor de mestfabriek in te trekken.

vergraste heide Loonse en Drunense Duinen

Nieuwe piekbelaster van stikstof

De nieuwe mestverwerkings- en vergistingsinstallatie staat gepland op het voorterrein van stortplaats de Spinder aan de vloeiveldenweg in Tilburg. Zo een chemische installatie gaat voor een enorme toename van stikstof zorgen die terecht komt in Europees beschermde natuurgebieden (Natura 2000). Voor de Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen is dat berekend op een toename van 16,27 mol. “Dat is onaanvaardbaar hoog”,  zegt Toon Loonen, gebiedsmanager bij Natuurmonumenten. “En ook onbegrijpelijk, gezien de enorme uitdaging waar de overheid voor staat om de overbelasting van de natuur met stikstof zeer fors terug te dringen”. De omwonenden maken zich daarbij ook grote zorgen om stankoverlast die de mestfabriek zal veroorzaken.

Dweilen met de kraan open

Door een overmaat aan stikstof wordt stuifzand van de duinen versneld vastgelegd, groeien heidevelden en venoevers dicht met bos en kwijnen eeuwenoude eiken langzaam weg. Waardevolle leefgebieden van bijzondere planten en dieren verdwijnen daardoor.  Natuurmonumenten voert al jaren maatregelen uit in haar natuurgebieden om de gevolgen van stikstof te herstellen. Maar dit blijft dweilen met de kraan open als het stikstofprobleem niet bij de bron wordt aangepakt; de neerslag van stikstof (uit veehouderij, industrie, verkeer) moet zo spoedig mogelijk fors worden verminderd. Een nieuwe piekbelaster in de vorm van een mestfabriek zo dicht tegen kwetsbare natuurgebieden staat hier totaal haaks op.  

levendbarende hagedis

De effecten van stikstof tasten het leefgebied aan van planten en dieren. Ook dat van de levendbarende hagedis.

Samen sterk!

Natuurmonumenten heeft zich in haar strijd tegen de mestfabriek verenigd met de Brabantse Milieufederatie, Brabants Burgerplatform, Wijkraad Stokhasselt  en Noordraad Heikant-Quirijnstok. Al deze organisaties vinden het onbegrijpelijk dat het provinciebestuur een vergunning met zo een hoge stikstofdepositie heeft afgegeven. De organisaties hebben het vertrouwen dat het nog niet te laat is, want de mestfabriek moet nog gebouwd worden. Het intrekken van de vergunning is dan ook het minst ingrijpende middel om deze extra stikstofbelasting te voorkomen.

 

Irma de Potter
Irma de Potter